Exclusieve Economische Zone

Sinds 10 oktober 2010 bestaan de Nederlandse Antillen niet meer. Elk eiland heeft sindsdien een andere staatsrechtelijke status en Bonaire, Statia en Saba zijn gemeenten van Nederland met een Bijzondere Eilandelijke Status (BES). Op 10 oktober hebben zij diverse overeenkomsten getekend met Nederland.

Een daarvan is het managementplan voor een Exclusieve Economische Zone, EEZ. Een EEZ is een gebied tot 200 zeemijl (370,4 km) buiten de kust van een land. Binnen deze zone heeft het betreffende land een aantal rechten, zoals recht op exploitatie van de aanwezige grondstoffen, visserij en op wetenschappelijk onderzoek. Een land dat een EEZ instelt is verantwoordelijk voor het beheer van de natuur in dit gebied. De EEZ valt onder de VN Conventie voor Zeewetten (UNCLOS).

De EEZ is een uitbreiding op de Exclusive Fishery Zone (EFZ) van 1993 en is een initiatief van de Antillen, Aruba en Nederland. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ondersteunt en financiert het plan en heeft er veel tijd en moeite in gestopt om voor het plan een breed draagvlak te verkrijgen.

Bekijk hier een conceptversie van het EEZ-plan voor de eilanden