Change Magazine voegt kwalitatief bereik toe aan uw duurzame communicatiemix

Change Magazine gaat uit van de kracht van verbinden & delen van kennis en ervaring voor behoud van een leefbare wereld. Daarbij focust Change Magazine op klimaatverandering en duurzame ontwikkeling.

Wekelijks schrijft de onafhankelijke redactie over onderwerpen op het gebied van klimaat en duurzaamheid. We duiden nieuws en brengen verdieping. Ook leggen we verbanden tussen kennis & ervaring uit de diverse klimaat- en duurzaamheidssectoren. Met dossiers en digitale magazines lichten we zeer specifieke actuele thema’s uit. Maandelijks verschijnt de Change Nieuwsbrief met actueel klimaatnieuws.


Bereik

Change Magazine richt zich op professionals werkzaam in de branche van klimaatverandering en duurzaamheid. Daarbij spreken we zowel wetenschappers als beleidsmakers als professionals in het bedrijfsleven aan.

Onder onze lezers bevinden zich professionals uit landelijke, regionale en lokale politiek en professionals werkzaam bij overheidsinstanties, zoals verschillende ministeries. Ook is een groot deel van onze lezers actief in de kennissector, zoals universiteiten, kennisinstellingen en onderzoeksinstituten. Lezers uit de private sector komen onder andere uit de automotive branche, (milieu)adviesbureaus, financiële instellingen, energieproducenten, architecten, MKB, landbouwbedrijven en samenwerkingsverbanden als Rotterdam Climate Initiative. Daarnaast is er ook een groep lezers werkzaam bij NGO’s en koepelorganisaties, zoals milieuorganisaties, maar ook bouworganisaties, centrum voor landbouw en milieu en branchevervoersorganisaties. Tenslotte is ook een deel van de lezers aan te duiden als pers en media.

Website: 2.500 unieke lezers per maand, 4.500 pageviews per maand

Nieuwsbrief: 6.200 emailadressen op naam


Advertentie-tarieven

Prijzen voor adverteren en redactiewerk op Change Magazine staan hieronder weergegeven. Uitvoering vindt altijd plaats in goed overleg en in samenwerking met de redactie. Mocht uw wens niet in het ondergenoemde rijtje terugkomen, in nauw overleg met de redactie is veel mogelijk.

Tekst-advertorial € 149,95
Een artikel geschreven door uw eigen organisatie. De lengte van een aan te leveren artikel is ongeveer 500 woorden. De Change Magazine redactie voert eindredactie uit en geeft redactioneel advies over het te plaatsen artikel.

Redactioneel artikel vanaf € 295,-
Een artikel geschreven door onze redactie, over een onderwerp dat in uw organisatie
leeft in de context gebracht. Hierin interviewen we 1 tot 2 personen uit uw organisatie en
combineren we dat op een journalistieke manier met bronnen en interviews van buiten uw
organisatie.

Artikel van 500 woorden met 1 interview en aanvullende bronnen: € 295,-
Artikel van 900 tot 1200 woorden met 1 tot 2 interviews en aanvullende bronnen: € 495,-

Change Reporter op uw conferentie vanaf € 995,-
U organiseert een conferentie en wilt naast de gebruikelijke persberichten extra aandacht besteden aan goede inhoudelijk stukken waarmee u na afloop van de conferentie content kunt publiceren. Een Change Reporters woont uw conferentie bij voor het maken van inhoudelijke artikelen. De prijs van een Change Reporter is € 995,- voor 1 conferentiedag. Meerdaagse conferenties prijs in overleg.

Adverteren in de nieuwsbrief vanaf € 49,95
Via de Change Nieuwsbrief bereikt uw banner 6200 professionals en geïnteresseerden in klimaatverandering en duurzaamheid. De banner in de nieuwsbrief heeft een vast formaat: 468 x 68 pixels.
Eén keer adverteren € 49,95
Twee keer adverteren € 94,95
Meerdere keren adverteren en afwijkende formaten in overleg.

Voorwaarden
Change Magazine behoudt eindredactie te allen tijde. Prijzen zijn exclusief btw en eventuele reis- en verblijfskosten.


Contact

Voor meer info over participatie-mogelijkheden in themanummers (papier of digitaal) kunt u contact opnemen met Baud Schoenmaeckers, tel. 023-5442751. Change Magazine wordt uitgegeven door Synergos Communicatie, klimaatcommunicatiebureau in Haarlem sinds 1996.

Voor meer info over uw communicatiemogelijkheden: adverteren@changemagazine.nl