Duurzame energie

Cradle to cradle en afval

Slib is het nieuwe zwarte goud

Ooit gedacht dat rioolwater nog eens een interessante bron van inkomsten zou worden? In de Tilburgse Energiefabriek van Waterschap De Dommel, die op 6 oktober officieel werd geopend, zien ze het afvalwater als een bron van waardevolle grondstoffen. Door biogas, fosfaat en stikstof terug te winnen uit het slib, is de miljoeneninvestering binnen tien jaar terugverdiend. En het is nog duurzaam ook.

Zonne-, wind-, water- en getijstroomenergie

Inspirerende innovaties over water en energie

Kom op 20 juni naar het Seinwezen in Haarlem en laat u inspireren door innovaties op het gebied van water en energie. Deelnemende innovaties strijden om hun idee te mogen pitchen op Making Waves op 7 september. Een vakkundige jury kiest twee winnaars. Het publiek kiest de derde winnende pitch!

Energie van olie, gas en kool

Van Gas Los

In bijna alle Nederlandse woningen zit een aansluiting op aardgas voor verwarming, koken en warm water. Aardgas is een fossiele brandstof en draagt daarmee bij aan klimaatverandering. We moeten af van het aardgas en overstappen naar duurzame alternatieven.

Energie en beleid

Kabinet wil extra kolencentrales sluiten

Het kabinet had afgesproken voor 2020 vijf kolencentrales te sluiten. Het bekijkt nu de mogelijkheden voor het sluiten van twee extra centrales. Een stap in de goede richting om de CO2-uitstoot terug te dringen, maar milieuorganisaties vinden het niet genoeg. Alle kolencentrales moeten dicht.

Opinie

Gaat de opmars van duurzaam nogmaals records breken in 2016?

Het exacte antwoord volgt over 10 maanden. Maar kort terugblikkend en huidige ontwikkelingen in ogenschouw nemend, neig ik sterk naar een stevig ja. Terugkijkend was 2015 een recordjaar. Nog nooit zijn er in één jaar zoveel windmolens bijgekomen en voor zonne-energie waren zon en temperatuur op hun best. Willen we in 2016 deze lijn doortrekken, dan moet de politiek bewegen.

Groene economie

World Efficiency, op weg naar een CO2-vrije en circulaire economie

De World Efficiency, het grootste vakevenement met oplossingen voor minder impact op natuurlijke hulpbronnen en lager koolstofverbruik, sloot de deuren van het beurscomplex Paris Porte de Versailles op 15 oktober 2015. De nieuwe vakbijeenkomst bracht gedurende drie dagen een groot panel van milieuprofessionals, instellingen, energie, bouw en industrie bijeen, om hun betrokkenheid voor het behoud van hulpbronnen en het klimaat te delen.

Energie & onderzoek

CO2-uitstoot internet loopt uit de hand

De stijging van dataverkeer op internet zorgt voor een enorme groei in energie-verbruik, en daarmee CO2-uitstoot. Van de 28 grootste datacentra in Nederland gebruiken er slechts 4 duurzame stroom; één centrum geeft aan over te stappen op groene stroom. Dat blijk uit onderzoek van Hivos naar het energiegebruik van datacentra.

Energiebesparing

Vloerverwarmingspomp vaak grootste stroomslurper in huis

De vloerverwarmingspomp is in veel huizen de grootste stroomslurper. De meeste Nederlanders met vloerverwarming betalen echter zo’n €110 per jaar te veel aan stroom. Dat blijkt uit onderzoek in opdracht van HIER.

Smart grids

Onderzoekscentrum voor smart en super grids

Energiekennisbedrijf DNV KEMA heeft een onderzoeks-centrum voor smart grids en super grids in Arnhem geopend. Het centrum legt toe op de verdere, wereldwijde ontwikkeling van intelligente elektriciteitsnetten en mega-elektriciteitsnetten.

Bio-energie

Geld verdienen op een sociale en groene manier

Is het mogelijk om met duurzaam gebruik van natuurlijke bronnen economische groei te realiseren en banen te creëren? Het project Mali Biocarburant is een voorbeeld van een nieuwe manier van energieproductie, met kansen voor economieën en bedrijven.

Kernenergie

Kernenergie in tijden van klimaatverandering

De nucleaire ramp in Japan geeft ook het debat in Nederland over kernenergie weer een slinger. Hoe past kernenergie in de discussie over klimaatverandering? Hoeveel broeikasgasuitstoot zou het schelen en zijn kerncentrales bestand tegen klimaatverandering?

Duurzaam inkopen

Duurzame inkoopcriteria kunnen ambitieuzer

De rijksoverheid wil 100% duurzaam inkopen. Jaarlijks doet de overheid voor zo'n 40 miljard boodschappen. Inkoop-adviesbureau het NIC denkt dat een meer structurele verduurzaming mogelijk is door eerst duurzaamheidsonderzoeken te doen.

Koolstofopslag

Indianenverhaal als wondermiddel

Binnenkort gaan negen promovendi, gefinancierd door Wageningen UR, de Terra Preta gronden in Brazilië, Bolivia en Colombia nader onderzoeken. Deze vruchtbare grond biedt mogelijk kansen voor koolstofopslag.

20% minder in 2020

Supermarkten gaan voor 20% duurzame energie

Alle 28 supermarktketens en groothandels hebben een klimaatplan opgesteld om in 2020 20% minder CO2 uit te stoten, 20% energie te besparen en 20% duurzame energie te gebruiken. Onder meer de plastic tasjes verdwijnen bij de kassa's.

Duurzame ontwikkeling

Duurzame maatschappelijke stage in Haarlem

Een spannende dag brak op 14 februari aan voor 6 leerlingen uit 3VWO van het Coornhert Lyceum. Vanaf deze dag liepen zij een week een maatschappelijke stage waarbij ze Haarlemse bedrijven testten op hun duurzaamheid.

Duurzame energie

Global Energy Assessment

In 2050 75% van de wereldbevolking voorzien van hernieuwbare energie. Het kan. Dat zegt het Global Energy Assessment (GEA). Een veelomvattend rapport over energie en alles wat daarmee samenhangt.

Innovaties

"Technologiepact voor groene economie"

De economische crisis lijkt ver weg op de High Tech Campus in Eindhoven. Change Magazine bezocht de Campus en maakte kennis met de innovators van Solliance, gericht op zonne-energie en chipfabrikant NXP.

Energie en klimaat

Groei CO2-uitstoot wereldwijd minder

De wereldwijde uitstoot van CO2 heeft vorig jaar een record bereikt van 34,5 miljard ton. De groei van de uitstoot vertraagde, tot 1%; minder dan de helft van de gemiddelde jaarlijkse uitstootgroei in de afgelopen tien jaar.