Ons internet kan groener

De explosieve groei van dataverkeer van het internet slurpt energie. Slechts een klein percentage van de Nederlandse datacentra – die dit verkeer hier mogelijk maken – draait 100% op groene stroom. Dat concludeert HIVOS na een rondvraag over het type stroom bij de 23 grootste datacentra in Nederland.

Door Daniëlle van Gils

Ons internetgebruik, en daarmee het dataverkeer, groeit enorm. Met de opkomst van het Internet of Things, waarbij zelfs de koelkast en horloges een internetverbinding zullen krijgen, zal het gebruik nog meer stijgen. Daarmee verbruikt het ook veel energie en stoot het veel broeikasgassen uit. Wereldwijd stoot de ICT-sector nu al meer broeikasgassen uit dan de luchtvaartsector.

Dat terwijl het onderzoek van HIVOS laat zien dat van de 23 grootste datacentra uit Nederland slechts 3 centra 100% groene stroom gebruiken; KPN, Evoswitch en Alticom gebruiken 100% groene stroom in Nederland opgewekt. 10 datacentra gaven geen of onvoldoende inzicht in het type stroom dat ze gebruiken.

YouTube en Facebook grote dataslurpers

"Nederland is maar een klein land, maar we bekijken massaal video’s en filmpjes via internet. Een video van een paar minuten Hollands Got Talent wordt op YouTube 16 miljoen keer bekeken. Google heeft servers in Nederland staan om data op te slaan en door te geven. Die draaien op volle toeren," vertelt Marieke Kragten, projectleider van het onderzoek. "Daarnaast verzorgen de Nederlandse datacentra niet alleen de opslag van data. Ze zijn ook een belangrijk knooppunt in de doorgifte van internetverkeer, met name van overzeese gebieden richting Europese landen."

De bekende video van Gangnam Style op YouTube is vanaf juli 2012 al bijna 1,9 miljard keer bekeken. Het energieverbruik daarvan heeft geleid tot 250.000 ton CO2-uitstoot (berekening van Datacenter Dynamics, een informatie-organisatie voor datacentra). Dat zijn 250 enkele reizen tussen Londen en Kuala Lumpur voor 1 passagier in een vol vliegtuig (zie ook ons artikel Eén ton CO2, hoeveel is dat?)

Groene stroom die bijdraagt aan vermindering broeikasgasuitstoot

HIVOS maakte in het onderzoek een onderscheid in het soort groene stroom: groene stroom in Nederland opgewerkt zonder subsidie (A), groene stroom in Nederland opgewerkt met subsidie (B), groene stroom in Nederland opgewerkt zonder milieukeur (C) of groene stroom in het buitenland opgewekt (D). “Er zijn meer datacentra die groene stroom gebruiken, maar bij het onderscheiden van de stroom hebben we gekeken of de groene stroom bijdraagt aan vermindering van CO2-uitstoot,” vertelt Kragten.

Stroom uit de categorieën A, B of C noemt HIVOS echt duurzaam. Stroom uit categorie D noemt HIVOS niet duurzaam: in deze categorie gaat het veelal gaat om stroom met aankoop van Garanties van Oorsprong van waterkrachtcentrales in Scandinavië. Het aanbod van deze garanties is groter dan de vraag, waardoor ze nauwelijks iets kosten. Volgens HIVOS zijn de garanties dan ook geen stimulans om meer duurzame energie op te wekken en dragen ze niet bij aan het reduceren van broeikasgasuitstoot.

Routekaart 2030

“In een sector waar duurzaamheid hoog op de agenda staat, zou je niet verwachten dat er nog datacentra zijn die grijze stroom gebruiken,” vertelt Kragten. De ICT-sector is zich wel bewust van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid als het gaat om een duurzame bedrijfsvoering en transparantie. In de Routekaart ICT 2030 heeft de sector doelstellingen voor zichzelf geformuleerd. Daarbij gaat het onder andere om vermindering van energieverbruik en efficiëntere software.

Kragten: “De verwachting is dat ondanks efficiëntie-maatregelen in de branche de wereldwijde energiebehoefte van datacentra nagenoeg zal verdubbelen in de komende vijf jaar. Er moet dus echt wat veranderen in deze branche. Het moet groener én transparanter.”

11 april 2014