Dossiers

Landscape Approach and how to finance it

This dossier is about landscape approach, about an integrated land management on the basis of multi stakeholder involvement and governance. About how to finance nature restoration, new approaches, about bridging the gap between the finance world and the one of biodiversity.

Onderzoek Kennis voor Klimaat

In samenwerking met Kennis voor Klimaat publiceert ChangeMagazine.nl over het onderzoek van het programma, over de opgedane kennis en ervaring. Kennis voor Klimaat heeft eind 2014 haar poorten gesloten.

Dossier Stikstof & Klimaat

Zonder stikstof geen leven op aarde. Maar het teveel aan stikstof dat nu uitgestoten wordt, is juist funest voor dat leven. Het stikstof-overschot hoort in de top 3 van de milieuproblemen.

Dossier Bossen

Ze hebben een remmende werking op de opwarming van de aarde, en een kwart van de wereldbevolking is er in hun dagelijks bestaan van afhankelijk: bossen.

Dossier Delta's en klimaatverandering

Deltas in Times of Climate Change is een Engelstalige tijdschriftproductie van het team van Change Magazine. Een aantal Nederlandse artikelen hiervan zijn gebundeld. Ze bieden een kijk op de invloed van klimaatverandering op delta's wereldwijd.

Dossier Trends Duurzame Mobiliteit

In september 2010 - tijdens de duurzame mobiliteitsmaand - geeft Change Magazine een themanummer uit over duurzame mobiliteit. In dit dossier zijn trends over groene auto's, transport en ov verzameld.

Dossier "Climategate" en het IPCC-rapport

Incidenten rond het IPCC en teleurstellende resultaten in Kopenhagen doen de klimaatzaak geen goed. Onderzoeken naar het IPCC-rapport (van onder andere het PBL) moeten het imago van de wetenschap herstelllen.

Opwarming in beeld

Data en informatie van onder andere temperatuur en toekomstscenario's worden gebruikt om de opwarming van de aarde in beeld te brengen.

Dossier Cancún 2010

Begin december 2010 werd de VN-klimaattop in Cancún, Mexico gehouden. De verwachtingen vooraf waren niet hooggespannen, en uiteindelijk kwam er de Overeenkomst van Cancún. Wat is er uiteindelijk bereikt?

Dossier Caribisch Nederland

Over klimaatverandering, duurzaamheid, duurzame ontwikkeling, natuur en aanverwante onderwerpen op Bonaire, St. Eustatius en Saba, ookwel Caribisch Nederland.

Dossier Fietsen!

Fietsen: het is makkelijk, gezond en goed voor het klimaat! Change Magazine spot trends op het gebied van fietsen & duurzame scooters. En: zes op de tien automobilisten zou best de fiets willen pakken naar het werk. Hoort u daarbij?

Dossier Klimaatbestendige steden

Met meer overstromingen, hittegolven en droge perioden door klimaatveranderingen komen steden onder druk te staan. Hoe passen steden zich aan klimaatveranderingen aan en waar zijn goede voorbeelden te vinden?

Dossier Kopenhagen 2009

Voor de 15e klimaatconferentie van de VN zijn verwachtigen hooggespannen. Kan de wereld een vervolg op het Kyoto-verdrag overeenkomen? Met sfeerverslag van hoofdredacteur Baud Schoenmaeckers vanuit Kopenhagen.