Stikstof & klimaat

Stikstofprobleem vraagt wereldwijde aanpak

Zonder stikstof geen leven op aarde. Maar het teveel aan stikstof dat nu uitgestoten wordt, is juist funest voor dat leven. "Het stikstof- overschot hoort in de top 3 van de milieuproblemen waar de wereld zich voor gesteld ziet", zegt stikstofprofessor Jan Willem Erisman.
plus Een video van het European Nitrogen Assessment over het stikstofprobleem

Opinie: Stikstofkunstmest in het beklaagdenbankje

Opinie Marcel Bovy: "Gesloten kringlopen en natuurlijke stoffen worden meestal als per definitie goed beschouwd [voor het milieu]. De werkelijkheid is gecompliceerder, zo blijkt uit de analyse van de bovenmaatse stikstofstromen door het milieu."

Cuba: geen kunstmest is zegen voor landbouw

De volledige verdwijning van kunstmest op Cuba leidde eerst tot ernstige problemen. Later bleek het een zegen: traditionele, organische landbouwmethoden hebben de grond gezond gemaakt. Daarmee steeg ook de voedselproductie.

Kunstmest voor vrede

In Europa kost stikstofvervuiling meer dan het gebruik van kunstmest met stikstof oplevert. Maar in Rwanda en andere ontwikkelingslanden is het gebruik van kunstmest hard nodig voor voedselproductie - en stabiliteit in de regio.

Stikstof schadelijk voor klimaat en economie?

Stikstof: een hoofdbestanddeel van kunstmest, en nodig voor de landbouw om een groeiende wereldbevolking te voeden. Maar een overdaad aan stikstof vervuilt het milieu - en de kosten daarvan voor Europa wegen ruimschoots op tegen de opbrengsten.

Meer informatie

Duurzame landbouw

'Een lobby van prominente Nederlanders tegen biologische landbouw'

Foodlog, 19 januari 2013: "De afgelopen maanden zorgden drie kopstukken uit de Nederlandse en internationale agriwereld voor opschudding. Biologisch zou slecht zijn voor duurzaamheid. Jan-Willem Erisman, directeur en bestuurder van het Louis Bolk Instituut, is van mening dat WUR-bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen, en de hoogleraren Louise Fresco (UvA) en Rudy Rabbinge (WUR) polariserend optreden en de weg naar modern ecologisch vakmanschap blokkeren. Hij wil juist samen verder."

Onderaan dat artikel is een online discussie te vinden over biologische landbouw