Support

Comité van aanbeveling

Prof. Dr. Frans Berkhout (Directeur Instituut voor Milieuvraagstukken, VU)
Toon Bullens (Voorzitter Federatie van Onderlinge Verzekeringsmaatschappijen)
Drs. Daan Dijk (Adjunct-directeur Duurzaamheid, Rabobank Nederland)
Dr. Ir. Jan Willem Erisman (unitmanager Biomassa, Kolen & Milieuonderzoek, ECN)
Johan van de Gronden (algemeen directeur Wereld Natuur Fonds)
Hayo Haanstra (coördinator Klimaatbeleid, Ministerie EL&I)
Prof. Dr. Pim Martens (Directeur ICIS-Universiteit Maastricht)
Drs. Joop Oude Lohuis (teamleider Klimaat en Mondiale Duurzaamheid, Planbureau voor de Leefomgeving)
Prof. Dr. Pavel Kabat (Wetenschappelijk Directeur onderzoekprogramma Klimaat voor Ruimte)
Ir. Annemarie van der Rest (Manager Health, Safety and Environmental Affairs, Shell Nederland)
Mr. Sandra Korthuis (lid Directieraad, Vereniging Nederlandse Gemeenten)
Prof. Dr. Ir. Pier Vellinga (Voorzitter onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat)
Prof. Dr. André van der Zande (Directeur-Generaal RIVM)
Prof. Dr. Ir. Chris Zevenbergen (Directeur Dura Vermeer Business Development BV)

Change Magazine is mede mogelijk gemaakt door: