Dossier Klimaatbestendige steden

Voor steden staat er veel op het spel als het klimaat de komende decennia ingrijpend verandert. De kans op overstromingen, hittegolven en extreem droge perioden wordt groter. Lokale en regionale economieën komen onder druk te staan en sommige plaatsen verliezen hun aantrekkingskracht op bewoners en bedrijven. Hoe passen steden zich aan klimaatveranderingen aan en waar zijn goede voorbeelden te vinden?

Klimaatbestendigheid van de stad

Steden moeten werken aan hun klimaatbestendigheid. Vooral over hittestress en drinkwatervoorziening is nog niet veel bekend. En hoe kunnen we gebouwen aanpassen aan een continu veranderend klimaat? Lees verder »

Kopenhagen wil eerste 'carbon neutral'-stad zijn

De stad Kopenhagen was er trots op gastheer van de VN klimaatconferentie in 2009 te zijn. Het jaar daarvoor stelde ze zelf al een ambitieus klimaatprogramma op om in 2025 de eerste CO2-neutrale hoofdstad van de wereld te worden. Lees verder »

Rotterdam ambieert voortrekkersrol

De havenstad is begonnen om zichzelf te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. In 2008 heeft het stadsbestuur een ambitieus programma opgesteld, waarin ze aangeeft in 2025 volledig klimaatbestendig te willen zijn. Lees verder »

Londen heeft last van het Urban heat island effect

Door vele gebouwen heeft de stad last van het urban heat island effect, dat de temperatuur opdrijft. Gebouwen en asfalt warmen daarbij de stad overdag extra snel op en houden de hitte langer vast, zodat het 's avonds amper afkoelt. Lees verder »

Barcelona neemt actie

De gevolgen van klimaatverandering tikken hard aan in Zuid-Europese metropolen. Een stad als Barcelona ondervindt door haar specifieke geografische situatie direct al de problemen van hogere temperaturen en groeiende watertekorten. Lees verder »

Lokale projecten: Rotterdam

Ook binnen de stad vinden diverse projecten plaats als het gaat om aanpassing aan klimaatverandering. Rotterdam is daarvan een goed voorbeeld, met het Rotterdam Climate Initiative wil de stad in 2025 klimaatbestendig zijn.

De Urbanisten en het wondere waterplein

In het boek De Urbanisten en het wondere waterplein komt het concept van het waterplein aan bod, een plein als sociale ontmoetingsplek, speel- en sportplaats, dat een teveel aan regenwater uit de stad opvangt. Lees verder »

Parkeergarage als verticale tuin

Parkeergarage Westblaak in Rotterdam krijgt de grootste groene gevel van Europa. De groene gevel, begroeit met wintergroene klimplanten, werkt in de zomer verkoelend - de stralingswarmte is minder - en slaan overtollige regenwater op. Lees verder »

Drijvend paviljoen - Nationaal Watercentrum

In Rotterdam ligt het drijvend paviljoen van het Rotterdam Climate Initiative. Het gebouw is het eerste resultaat van klimaatbestendig bouwen in buitendijks gebied. Het paviljoen is het expertise-centrum van het Nationaal Watercentrum. Lees verder »

Meer informatie

Klimaat in de stad

Voor het dialoogproject Klimaat in de stad heeft Alterra, onderdeel van de Wageningen Universiteit, een brochure uitgebracht met zes praktijkvoorbeelden om klimaatkennis om te zetten in klimaatkunde. Hoe kunnen steden tot integrale oplossingen komen? Bekijk de brochure op de website van de WUR