Drijvend paviljoen Rotterdam geopend

In Rotterdam is het drijvend paviljoen van het Rotterdam Climate Initiative geopend. Het paviljoen moet het visitekaartje en het expertisecentrum worden voor het Nationaal Watercentrum. Bij de opening ontving minister Huizinga het oprichtingsdocument voor het Nationaal Watercentrum en het watermanifest 'het blauwe perspectief'.

Door Jim Schoenmaeckers

Het paviljoen bestaat uit een pleingedeelte en uit 3 aan elkaar geschakelde koepels en kan onder andere gehuurd worden voor ontvangsten en evenementen. In het paviljoen zelf zijn exposities te zien over water, klimaat en energie. Tijdens de Dag van de Architectuur is het paviljoen ook open gegaan voor publiek. Het gebouw is klimaatbestendig, innovatief, duurzaam en flexibel.

Het paviljoen is een grootschalig duurzaamheidsproject met een belangrijke symboolwerking voor innovatie en duurzaamheid. Het gebouw is het eerste resultaat van klimaatbestendig bouwen in buitendijks gebied en een voorbeeld van intensief stedelijk ruimtegebruik van de Rotterdamse havens.

Nationaal Watercentrum als etalage voor watersector

In het oprichtingsdocument van het Nationaal Watercentrum staat beschreven hoe op termijn de Nederlandse watersector wordt versterkt op het gebied van concurrentiepositie, omzet en winstgevendheid. Het paviljoen moet een plek worden waar onderzoek plaatsvindt en waar innovaties op het gebied van water- en deltawerken worden ontworpen, toegepast, vermarkt en internationaal worden geëxporteerd. Daarbij moet het ook een plek worden waar het publiek kennis kan nemen van de nieuwe ontwikkelingen en waar studenten de watersector als studiegebied kunnen ontdekken.

Ook werd bij de opening het watermanifest het blauwe perspectief aan minister Huizinga overhandigd. In dit manifest roept de Nederlandse watersector het kabinet op voor een beleid te kiezen met water als speerpunt. Ook benadrukt het manifest dat het belangrijk is voor Nederland om nationaal en internationaal te blijven excelleren op watergebied. Water zal steeds vaker een belangrijke rol spelen in economisch en politiek opzicht, en Nederland heeft de kracht, kennis en reputatie om de leiding te nemen op het gebied van water.

Bekijk het Watermanifest 'Het blauwe perspectief' (pdf).

30 juni 2010