Biodiversiteit

Natuurbeleid

Agribusiness takes the lead at African Landscapes Dialogue

Blog post 5: African Landscapes Dialogue

Caribisch Nederland

Kick-off projects to restore nature on St Eustatius

The ministry of Economic Affairs finances five nature projects on St. Eustatius. These projects aim to restore nature by raising more nature awareness, control the number of invasive rats, restore coral reefs, control erosion and control roaming animals.

Ecosystemen

We consumeren alsof we 1,6 Aarde hebben

Dit jaar hebben we al meer natuurlijke hulpbronnen gebruikt dan wat ecosystemen in een jaar kunnen vernieuwen. Earth Overshoot Day, de dag waarop het gebruik voorbij schiet aan wat de Aarde ons kan bieden, viel dit jaar op 8 augustus.

Dieren

Plasticsoep lekkernij voor vissen

Vissenlarven die tijdens de ontwikkeling in aanraking komen met microdeeltjes plastic vertonen veranderd gedrag en achtergebleven groei. Dit leidt tot een verhoogd sterftecijfer. Ze verkiezen plastic boven plankton, hun natuurlijke voedsel. Plasticvervuiling bedreigt zo vissenpopulaties en hele ecosystemen.

Oceanen & zeeën

Het Great Barrier Reef ligt op sterven

Het gaat slecht met werelds grootste koraalrif systeem, het Great Barrier Reef in Australië. Volgens onderzoek is 95% van het koraal verbleekt en zal een groot deel afsterven. Zullen we een van onze bijzonderste natuurgebieden verliezen?

Natuurbeheer

Natuurtoerisme is $ 600 miljard waard

Natuurparken en beschermende natuurgebieden leveren wereldwijd $ 600 miljard aan toerisme-inkomsten op, laat een onderzoek uit PLOS Biology zien. Die opbrengst is flink meer dan de $10 miljard die wereldwijd per jaar aan de bescherming van de gebieden wordt besteed.

Magazine

Biodiversiteit op de BES-eilanden

Het nieuwste nummer van Change Magazine gaat over Bonaire, Saba en St. Eustatius, die sinds 10-10-2010 Nederlandse gemeenten zijn. De ongekend rijke natuur van de eilanden en gevolgen van de nieuwe status voor bewoners, economie en ecologie komen in het tijdschrift aan bod.

Dossiers

Dossier bossen

Ze hebben een remmende werking op de opwarming van de aarde, en een kwart van de wereldbevolking is er in hun dagelijks bestaan van afhankelijk: bossen.

Bossen

De strijd tegen ontbossing gaat door

Ontbossing is een probleem dat al vele jaren speelt. Hoewel er in het afgelopen decennium in het Amazonewoud veel resultaat is geboekt, is dit geen reden om rustig achterover te leunen. Ontbossing gaat nog steeds door en bedreigt kwetsbare natuur, diersoorten en het klimaat. Gelukkig wordt er niet stil gezeten en zijn projecten opgezet om de natuur te beschermen.

Planten

CO2-toename in de lucht leidt niet tot hogere oogsten

Een toename van CO2 in de lucht leidt niet tot een hogere opbrengst van gewassen. Dat toont onderzoek van plantwetenschapper Stephen Long aan. Een stijging van ozon in en landbouwplagen doen de groei van gewasopbrengst teniet.

Waddengebied

Zieke Eems weer gezond maken

Bescherming van de kwetsbare waddennatuur staat hoog op de agenda. Minder aandacht is er voor de Eems, de troebele rivier die in open verbinding staat met de Waddenzee. Uit onverwachte hoek zijn er initiatieven om de Eemsdelta weer gezond te maken en de biodiversiteit te herstellen.

Natuuronderzoek

Natuur in de stad werkt nog niet optimaal

Natuur in de stad kan vervuiling sterk verminderen. Maar alleen natuur in de stad aanleggen is onvoldoende om een effectieve bijdrage te leveren aan luchtvervuiling in grote steden als Barcelona; het moet voorbij de gemeentelijke grenzen. Dat concluderen Spaanse wetenschappers.

Nature's technology

Innovatie door biomimicry

Drainagepijpen die meststoffen opvangen, maar water doorlaten, gebaseerd op het verteringssysteem van wormen. Een zonnesysteem om de bodem te ontzilten, geïnspireerd op mangrovebossen. Het zijn een paar van de innovaties die de finale van de wereldwijde Biomimicry Global Design Challenge hebben gehaald.