VN jaar van de Bossen

Wereldwijd zijn 1,6 miljard mensen afhankelijk van bossen voor hun dagelijks bestaan - bijna een kwart van de wereldbevolking. Daarnaast hebben bossen een remmende werking op de opwarming van de aarde. Omdat ze op grote schaal bedreigd worden, hebben de VN 2011 als Internationaal Jaar van de Bossen uitgeroepen.

Door Daniëlle van Gils

Bij het United Nations Forum on Forests (UNFF) in New York is het jaar afgelopen maandag van start gegaan. "Tijdens het Internationale Jaar van de Bossen zal de centrale rol van mensen in het beheer, de bescherming en de duurzame ontwikkeling van onze bossen wereldwijd gevierd worden", zegt Julia Marton-Lefèvre, Directeur-Generaal van de International Union for Conservation of Nature (IUCN) (persbericht IUCN). "De lucht die we inademen, het voedsel, water en medicijnen die we nodig hebben om te overleven, de verscheidenheid van leven op aarde, het klimaat dat ons huidige leven en onze toekomst vormt - ze zijn allemaal afhankelijk van bossen. 2011 moet het jaar worden waarin de wereld het levensbelang van gezonde bossen voor het leven op aarde erkent voor alle mensen en voor de biodiversiteit."

In Nederland bekijkt het ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie nog naar mogelijkheden om aandacht aan het Jaar van de Bossen te schenken. Er staan nog geen speciale activiteiten gepland.

Vitaal belang

Bossen dragen op meerdere manieren bij aan een gezonde leefomgeving:

  • Ze vormen het directe levensonderhoud van 1,6 miljard mensen
  • Ze leveren grondstoffen voor medicijnen, voedsel en bouwmaterialen
  • Ze gaan erosie tegen en zorgen voor filtering van water
  • Ze helpen ons om te gaan met de al merkbare effecten van klimaatverandering: mangrovebossen bijvoorbeeld vormen een natuurlijke buffer tegen overstromingen

Op die manieren zorgen bossen voor een stabiele leefomgeving. Ze spelen ook een rol in het tegengaan van klimaatverandering. 18% van de mondiale CO2-uitstoot komt door ontbossing - evenveel als de uitstoot van de transportsector. Doordat bomen CO2 in hun bladeren en wortels opslaan, leveren ze een bijdrage aan het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. "Bossen bieden het snelste, meest kosteneffectieve middel om de wereldwijde uitstoot terug te dringen", aldus Stewart Maginnis, IUCN Directeur Environment and Development op Biodiversiteit.nl.

Ook voor de wereldwijde biodiversiteit spelen bossen een grote rol: ze herbergen 80% van de biodiversiteit en beslaan 31% van het totale landoppervlakte. Cijfers van de VN laten zien dat tussen 2000-2009 elk jaar 13 miljoen hectare bos verloren gaat, bij elkaar ongeveer het totale oppervlakte van Griekenland. Dit land wordt ontgonnen voor grond voor vee, landbouw en steden.

Tijdens het United Nations Forum on Forests spreken de leden van de VN over beleid en programma's rondom bossen en tegengaan van ontbossing.

25 januari 2011

Dit artikel van Change Magazine is door onze eigen redactie vervaardigd. Het is vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Zoekwoorden: bossen, ontbossing, VN, 2011, biodiversiteit, mangrovebossen