Solidariteit

Bossen

Synergie klimaatadapatie en -mitigatie in Congo

De bevolking rond de Congobekken heeft te maken met zowel ontbossing als klimaatverandering. Het Centre for International Forestry Research heeft daarvoor een project opgezet, dat kijkt naar synergie tussen klimaatadaptie en -mitigatie in de Congobekken.

Planten

Chocolade wordt pure luxe in warmere wereld

Klimaatverandering kan ervoor zorgen dat chocolade in de komende decennia een stukje pure luxe worden, volgens onderzoek van het International Center for Tropical Agriculture. De gevolgen van klimaatverandering voor cacao-productie onder de loep.

Stikstof en klimaat

Kunstmest voor vrede

In Europa kost stikstofvervuiling meer dan het gebruik van kunstmest met stikstof oplevert. Maar in Rwanda en andere ontwikkelingslanden is het gebruik van kunstmest hard nodig voor voedselproductie - en stabiliteit in de regio.

Landbouw

Vaker mislukte oogst door klimaatverandering

Grootschalig mislukte oogsten, zoals de tarwecrisis door mislukte oogst in Rusland, zullen door klimaatverandering steeds vaker voorkomen. Vooral vaker optredende extreme weersomstandig- heden zullen daar oorzaak van zijn, zo laat Brits onderzoek zien.

Klimaattoppen

Eerlijk klimaatakkoord mogelijk?

'In Kopenhagen is een akkoord doorgedrukt waarmee Afrika dreigt te verbranden', kopte het Nederlands Dagblad na de klimaattop. Deskundigen Bert Metz, Bas Eickhout en Sabina Voogd debatteren erover tijdens Afrikadag 2010

Water in de stad

Herstel waterbeheer Jakarta

Talloze overstromingen maakten duidelijk dat de Indonesische hoofdstad Jakarta op een ramp afstevent als er niet ingegrepen wordt. Maar waar te beginnen? Een Nederlands consortium lijkt er in geslaagd de knoop te ontwarren.

Duurzame energie

Gezocht: avonturiers voor expeditie Sumba

Hivos organiseert in de maand juni een expeditie naar het Indonesische eiland Sumba. Vorig jaar startte Hivos samen met de Sumbanezen en andere organisaties het initiatief om het eiland binnen tien jaar te voorzien van 100% duurzame energie.

Mens en klimaat

Klimaatfondsen weinig toegankelijk voor vrouwen

Van klimaatfinanciering komt maar weinig terecht bij projecten die voordelen bieden voor vrouwen in ontwikkelingslanden. Het UNDP vindt dat er bij klimaatadaptatie- en mitigatie-projecten meer rekening met vrouwen moet worden gehouden.

Energiebesparing

"Energie besparing hier, scheelt rampen daar"

Vooral arme landen zijn gevoelig voor de gevolgen van klimaat- verandering. Een deel van de problemen wordt veroorzaakt door een hoog energieverbruik, met name in westerse landen. Hivos vindt het tijd daar wat aan te doen.

Het weer

Weersextremen gevolg van klimaatverandering?

Weersextremen teisteren de aarde. Enorme droogte in Rusland, waardoor bosbranden blijven doorgaan, en overstromingen van de Indus in Pakistan zorgen voor een humanitaire ramp. Kan klimaatverandering veroorzaker van deze weersextremen zijn?

Vee-teelt

Overbevolking zet landbouw onder druk

Wereldwijd zijn er 2,1 miljard koeien, schapen en geiten meer nodig om te voldoen aan de groeiende vraag naar melk- en vleesproducten. Zonder ingrijpen heeft die groei ernstige gevolgen voor mens, dier en milieu waarschuwt de VN landbouworganisatie.

Klimaat in beeld

Klimaat verandert Afrika

De publicatie Africa: Atlas of our Changing Environment brengt op indrukwekkende wijze in beeld wat de gevolgen zijn van klimaat- verandering op het milieu voor een continent als Afrika. Er zijn de afgelopen 30 jaar dramatische veranderingen waargenomen.