AMREF Flying Doctors: Oegandese dorpsoudsten zien klimaat veranderen

Dorpsoudsten in Oeganda merken dat het klimaat aan het veranderen is. Over de afgelopen 50 jaar zien zij dat regenval onvoorspelbaarder is geworden, het aantal droogtes en overstromingen is toegenomen en de temperatuur gestegen is.

Deze veranderingen dragen bij aan armoede en een toename van ziektes onder de lokale bevolking. Armoede leidt bovendien tot illegale houtkap wat de impact van klimaatverandering nog verder versterkt. Aandacht voor klimaatadaptatie binnen ontwikkelingssamenwerking is dan ook hard nodig, vindt AMREF Flying Doctors

De organisatie ondersteunt de bevolking in het Nakasongola-district in het terugdringen van malaria. Het district wordt al jaren geteisterd door malaria-epidemieën. AMREF onderzocht de gevolgen van klimaatverandering op het voorkomen van malaria in het district. Hieruit blijkt dat klimaatverandering een steeds grotere impact krijgt op het dagelijks leven van de bevolking in het Nakasongola-district in Oeganda. Meer dan de helft van de bevolking vindt dat regenval onvoorspelbaarder is geworden. Vrijwel iedereen neemt een toename in de temperatuur waar. Eveneens gaven vrijwel alle ondervraagden aan een verband te zien tussen klimaatverandering en ziektes, waaronder malaria. Malaria zorgt nu al voor bijna 40 procent  van de sterftegevallen in Oeganda.

Kwetsbaar

De bevolking van Nakasongola is arm en daardoor erg kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. De vaak grote gezinnen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van hun oogst. Ze hebben geen financiële reserves om de gevolgen van mislukte oogsten het resultaat van droogte en/of extreme regenval op te vangen. Daardoor worden ze vaak gedwongen om terug te vallen op inkomsten uit klimaatonvriendelijke activiteiten, zoals illegale houtkap voor het maken van houtskool of het uitputten van landbouwgrond door inefficiënt gebruik en een gebrek aan duurzame landbouwtechnieken.

Sommige klimaatadaptieve strategieën hebben ook effect op de gezondheid van de mensen zelf. Door de vaker voorkomende droogtes is men bijvoorbeeld begonnen met het opslaan van waterreserves, maar deze vormen tegelijkertijd kweekplaatsen voor malariamuggen en veroorzaken steeds vaker watergerelateerde ziektes als diarree en cholera.

Het is van groot belang dat de lokale bevolking zich wapent tegen deze negatieve gevolgen van klimaatverandering. Daarom is het belangrijk om op lokaal niveau samen te werken. Meer kennis over ziektes zoals malaria en beter watermanagement zijn manieren om de bevolking te ondersteunen om met de klimaatverandering om te gaan. Aandacht voor klimaatadaptatie binnen ontwikkelingssamenwerking is juist nu hard nodig om te voorkomen dat de gevolgen van de klimaatsverandering kwetsbare mensen in hun bestaan bedreigen.

Voor meer informatie over AMREF Flying Doctors kijk op:www.amref.nl/www.amref.org

15 december 2009

Lees meer over klimaatadaptatie in het laatste nummer van Change Magazine: Adaptatie in Europa. Dit nummer nabestellen kan hier.

Domein: Solidariteit