Magazine

Elektrisch rijden op de proef

Na twee nummers over duurzame mobiliteit - onder meer over biobrandstoffen, de mobiliteitsmix en duurzamer vliegen - komt Change Magazine met een e-magazine over dit thema. Onze focus ligt daarbij op elektrisch rijden. Lees dit e-magazine

Rebel Change Magazine

Deze speciale editie is gepubliceerd ter gelegenheid van Rebel. Dit platform van maatschappelijk betrokken ondernemers viert met het magazine zijn tiende verjaardag. Rebel zoekt de kracht van verandering in interessante combinaties en samenwerkingsverbanden op het raakvlak van publiek en privaat. Centraal thema: Wees de verandering die je in de wereld wil zien. Lees dit nummer

Floriade Dialogue

Deze speciale, Engelstalige editie van Change Magazine staat geheel in het teken van de Floriade Dialogue en voedselproductie wereldwijd. De uitgave neemt het onderwerp voedsel onder de loep: onder meer over de kas van de toekomst, de voedselvoorziening voor een groeiende wereldbevolking en gedragsverandering. Lees dit nummer

Deltas in Times of Climate Change

Het Change Magazine team maakt deze Engelstalige special voor de conferentie Deltas in Times of Climate Change. Het tijdschrift biedt een brede kijk op de problematiek in delta's wereldwijd, met artikelen over groene adaptatie, vernieuwende oplossingen, gezondheid en klimaat, zoutwater-problemen en zinkende delta's. Op www.deltatimes.org vindt u meer over dit tijdschrift.

Biodiversiteit op Bonaire, St. Eustatius en Saba

Jaargang 6 (2010) nummer 3
Wuivend koraal, zeeschildpadden en flamingo's... in Nederland! Sinds 10 oktober 2010 zijn Bonaire, Statia en Saba bijzondere gemeenten van Nederland. Dit nummer gaat over de ongekend rijke natuur van de eilanden. Een welkom aangrijpingspunt in het VN Jaar van de Biodiversiteit om het belang ervan nóg duidelijker te maken. Lees dit nummer op de themapagina 'Biodiversiteit in Caribisch Nederland'

Duurzame mobiliteit langs de meetlat

Jaargang 6 (2010) nummer 2
Ontwikkelingen rond duurzame mobiliteit volgen elkaar in een razend tempo op en investeringen lopen in de miljarden. Tijd om de balans op te maken. Change Magazine legt in haar nieuwe publicatie duurzame mobiliteit langs de meetlat. Met wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers nemen we de balans op. Lees dit nummer

Nederland koploper in duurzame mobiliteit?

Jaargang 6 (2010) nummer 1
'Nederland al polderend Europees koploper in duurzame mobiliteit?' Als opmaat naar september 2010 publiceerde Change Magazine op 30 juni 2010 deze voorpublicatie. De Nederlandse kracht ligt in een samenspel tussen privaat-publieke spelers: overheid, bedrijven, burgers en wetenschap bereiken samen concrete resultaten. Lees dit nummer

Klimaatadaptatie in Europa

Jaargang 5 (2009) nummer 3
Tijdens de klimaattop in Kopenhagen publiceerde Change Magazine het themanummer Climate Adaptation in Europe. Met daarin Europese klimaatstrategieën en onderzoeken naar klimaatverandering. Met artikelen over klimaataanpassing in de Alpen en droogte in de mediterrane gebieden. Hoe tacklen EU-lidstaten de klimaatcrisis? Lees dit nummer

Duurzame mobiliteit: slimme mobiliteit

Jaargang 5 (2009) nummer 2
Op woensdag 4 november 2009 publiceerde Change Magazine het themanummer Duurzame Mobiliteit tijdens de Innovatie-Estafette Water, Transport en Mobiliteit in Katwijk (ZH). Met daarin visies, ontwikkelingen en innovaties op het gebied van schonere en zuinigere mobiliteit. Hoe komt uw mobiliteitsmix eruit te zien? Lees dit nummer

Klimaatadaptatie in de Nederlandse delta

Jaargang 5 (2009) nummer 1
Tijdens het Wereld Water Forum in Istanbul gepubliceerde editie Adaption to climate change in the Dutch delta. Met daarin visies, ontwikkelingen en innovaties op het gebied van klimaataanpassing. De Nederlandse deskundigheid in het bedenken en toepassen van wateroplossingen is mondiaal een begrip. Water vormt een bedreiging, maar biedt ook kansen. Blader online door dit nummer*

Nederland bereidt zich voor op klimaatverandering

Jaargang 4 (2008) nummer 3
Met een exclusief interview met Ken Livingstone, voormalig burgemeester van Londen. De maatschappij aanpassen is urgenter dan ooit. Volgens Pieter Bloemen (1e Nederlandse 'klimaatadaptatie-regisseur') is 'bouwen met oog voor klimaatverandering de ruimtelijke variant van cradle-to-cradle'. Blader online door dit nummer*

Biomassa: groen goud voor energie en producten

Jaargang 4 (2008) nummer 2
De bio-based economy: feiten, mogelijkheden en meningen. Met 4 ministers aan het woord: Ronald Plasterk (OCW), Jacqueline Cramer (VROM), Gerda Verbrug (LNV), Maria van der Hoeven (Economische Zaken). Blader online door dit nummer*

Energie uit biomassa

Jaargang 4 (2008) nummer 1
Special ter gelegenheid van de opening van de HVC-Bio-energiecentrale op 23 april 2008. Interview met Wim van Lieshout 'Alsof je een nutsbedrijf niet efficiënt kunt leiden als het niet geprivatiseerd is!' Verder over lespakket 'Zooi' waarin scholieren in hun eigen taal worden aangesproken. En 60.000 huishoudens krijgen CO2-neutrale stroom. Blader online door dit nummer*

De weg naar een klimaatbestendig Nederland

Jaargang 3 (2007) nummer 2
Wat staat de landbouw in Europa te wachten door de klimaatverandering? Hoe Nederlandse steden zich wapenen tegen hitte en hoosbuien: de klimaatbestendige stad. Verder: 'spelen met klimaatscenario's' over voorspellingen en hun onzekerheidsmarges. Blader online door dit nummer*

Omgaan met klimaatverandering: kansen en risico's voor ontwikkelingslanden.

Jaargang 3 (2007) nummer 1
Met een exclusief interview met Yvo de Boer, baas van het Klimaatbureau van de Verenigde Naties, de UNFCCC over het internationale klimaatonderhandelingsproces. Wat betekent klimaatverandering voor de allerarmsten? Blader online door dit nummer*

Hoe natuur, landbouw, recreatie en visserij zich aanpassen aan klimaatverandering

Jaargang 2 (2006) nummer 1
Met het voorwoord 'Kiezen voor verandering' van Dr. Cees Veerman, voorzitter van de Deltacommissie. Landbouwers passen zich al eeuwen aan de grillen van weer en klimaat aan. De komende decennia wordt dit aanpassingsvermogen stevig op de proef gesteld. Blader online door dit nummer*

Zandzakken of kansdenken?

Jaargang 1 (2005) nummer 1
Kennis en innovatie. Zandzakken of kansdenken? Nederland krijgt meer water te verwerken, een probleem of kans? Klimaatscenario's op maat. Een bouwbedrijf wil een ander scenario dan een verzekeringsmaatschappij.
Blader online door dit nummer*

* Om de pdf op uw computer op te slaan, klikt u met de rechtermuisknop op de link en kiest u voor 'opslaan als'