DuMo: Nederland al polderend koploper?

Jaargang 6 nummer 1

'Nederland al polderend Europees koploper in duurzame mobiliteit?' Als opmaat naar september 2010 - dé duurzame mobiliteitsmaand - publiceert Change Magazine op 30 juni 2010 alvast deze voorpublicatie. De Nederlandse kracht ligt in een intensief samenspel tussen privaat-publieke spelers: overheid, provincies, gemeenten, bedrijven, maatschappelijke organisaties, burgers en wetenschap bereiken samen concrete ecologische- en economische resultaten.

Hoe de samenstelling van het nieuwe kabinet er ook uitziet, het heeft in ieder geval de kans een nieuwe weg in te slaan met ondernemend Nederland. En dat is hard nodig om duurzame mobiliteit de duw in de rug te geven die het nodig heeft.
In de nieuwe uitgave van Change Magazine over duurzame mobiliteit, klinkt meer dan eens vanuit de markt de roep om consistent beleid. Mensen als Dave Bebelaar (CEO auto Recycling Nederland, Huub Sparnaay (Initiatiefnemer Ecomobiel) en Kjell Biezen (manager Electric Transport van Essent) benadrukken het belang van de overheid als betrouwbare partner, die een duidelijk Umfeld creëert waarin duurzame innovaties kunnen gedijen.

Change Magazine blikt in dit juninummer vooruit op wat ons te wachten staat en hoe bijvoorbeeld de recycling-industrie inspringt op de opkomst van de elektrische auto. Er is ruim aandacht voor innovaties op gebied van de nodige kennisdeling zoals de nieuwe wiki voor duurzame mobiliteit, maar ook een grootschalig onderzoek van GfK en Between-Us naar de keuze van de consument.

Features

Duurzame mobiliteit als big business

Duurzame mobiliteit is ondanks alle aandacht nog niet massaal omarmd. Huub Sparnaay wil met Ecomobiel laten zien welke mogelijkheden er zijn en een platform bieden waar betrokkenen elkaar kunnen zien en vinden.

Een wiki voor duurzame mobiliteit

Er zijn heel wat vragen rondom duurzame mobiliteit om te beantwoorden. Met die insteek ging het Platform Duurzame Mobiliteit aan de slag aan een online informatieportaal voor antwoord op deze vragen.

Opinie Lodewijk de Waal

Lodewijk de Waal over mobliteits-management: "Met een mobiliteits-budget verleidt de werkgever de werknemer duurzamere keuzes te maken."

En waar laten we de accu's?

Autofabrikanten presenteren ruim veertig elektrische modellen. Wat gebeurt er met de accu's na gebruik? Wie gaat ze opruimen of recyclen? Auto Recycling Nederland (ARN) doet er onderzoek naar.

Wat wil de consument eigenlijk?

Hoe ver ben je bereid te lopen naar een oplaadpunt? Tot nu toe is onbekend wat grote groepen consumenten in Nederland op deze basale vragen antwoorden. Between-us en GfK doen er onderzoek naar.

'Het gebeurt nu echt'

Nederland heeft investeerder in elektrische auto's. Toch heeft ook ons land innovatiekracht op het gebied van elektrisch transport. Het buitenland kijkt met begerige ogen naar het 'poldermarktmodel'.