Rebel

Deze speciale editie van Change Magazine is gepubliceerd ter gelegenheid van Rebel. Dit platform van maatschappelijk betrokken ondernemers viert met het magazine zijn tiende verjaardag. Rebel zoekt de kracht van verandering in interessante combinaties en samenwerkingsverbanden op het raakvlak van publiek en privaat. Centraal in het nummer staat dan ook het thema van Rebel: Wees de verandering die je in de wereld wil zien.

Maatschappelijke, waardevolle veranderingen: daar gaat het om. Deirdre McCloskey, onder meer bijzonder hoogleraar economie, bespreekt manieren om weg te bewegen van de vertrouwenscrisis tussen burger, bedrijven en overheid. Investeringsfonds InReturn Capital laat zien dat het mogelijk is om op een sociale en duurzame manier in Afrika te investeren, en tegelijk winst te maken. Wat onderscheidt innovatieve toppers van de vele flops? Een drietal inspirerende voorbeelden laat zien hoe een goed idee succesvol vermarkt is. Bij maatschappelijke verandering gaat het ook om de kosten en baten. De MKBA kan er duidelijkheid in scheppen maar die mag zelf wel weer eens in de revisie. Verder gaan thema's als zorg, publiek-private samenwerking en de rol van de burger in de analyse op een manier die Rebel graag ziet: de juiste mensen op het juiste moment samenbrengen om zo te komen tot verrassende en duurzame oplossingen.
Veel leesplezier!

Put your money where your mouth is

Deirdre McCloskey is een econome die graag gangbare opvattingen overhoop haalt. Ze bespreekt nieuwe manieren om weg te bewegen van de vertrouwenscrisis tussen burger, business en overheid. (pdf)

Waar blijft de grote doorbraak?

De commissie Ruding kwam vier jaar geleden met een onderzoek over publiek-private samenwerking en de rol van pensioenfondsen. Waarom hebben die aanbevelingen geen navolging gekregen? (pdf)

Elke euro zo goed mogelijk besteden: leve de MKBA!

Hoe haal je het maximale uit elke euro geïnvesteerd belastinggeld? De Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA) kan er antwoord op geven maar die mag wel weer eens in de revisie. (pdf)

De ondernemende overheid

Publieke instellingen opereren in een omgeving die ingewikkelder is geworden. De werkwijze van overheden moet daarom veranderen. Subsidies maken plaats voor gezamenlijke investeringen en garanties. (pdf)

Opinie Kris Debisschop

Bewoners als bron voor sociale innovatie
"Zet bewoners actief in voor co-creatie van projecten, producten en diensten." (pdf)

"Banken kijken naar risico's. Wij kijken naar mogelijkheden."

Investeren in Afrika, op een sociale en duurzame manier én winst maken?  InReturn Capital laat zien dat het kan. Elke ton aan investeringen moet minstens tien banen opleveren. (pdf)

Van brainwave naar business

Wat onderscheidt innovatieve toppers van de vele flops? En hoe zet je een goed idee succesvol in de markt? Drie inspirerende voorbeelden laten zien hoe te komen van droom tot werkelijkheid. (pdf)

Opinie Tracy Metz

Zoet & Zout
"Als er een element is dat bepalend is voor Nederland voor zijn bestaan, voor zijn landschap, voor zijn identiteit dan is dat het water."

Marktwerking met solidariteit in de zorg

Marktwerking moest de zorg efficiënter maken met beheersbare kosten. Toch loopt het zorgtekort op. Marktwerking gebaseerd op de wijsheid van zorgers en zorgvragers leidt tot een solidair, innovatief en gezond zorgstelsel. (pdf)

Meer waar voor je geld

Hoe krijg je zoveel mogelijk value for money als het gaat om een ziekenhuis, snelweg of museum? Change Magazine vroeg het specialisten uit winnende PPS-consortia. (pdf)