Duurzame Mobiliteit langs de meetlat

Jaargang 6 nummer 2

Ontwikkelingen rond duurzame mobiliteit volgen elkaar in een razend tempo op en investeringen lopen in de miljarden. Wat nu nog in de kinderschoenen staat, kan over vijf jaar achterhaald zijn. Tijd om de balans op te maken. Change Magazine legt in haar nieuwe publicatie duurzame mobiliteit langs de meetlat. Met wetenschappers, ondernemers en beleidsmakers nemen we kritisch de balans op.

Prins Maurits, Willem de Jager, Herman Wagter, Lodewijk de Waal, Guido van Woerkom, Mira Huussen, Renate Hemerik, Martien Das, Paul Hoffschult, Tjeerd Willem Hobma en nog vele andere kenners gaan in op de vraag: "Waar staat Nederland op gebied van duurzame mobiliteit?"

Duurzame mobiliteit is inmiddels ook een business-opportunity voor de korte termijn. In dit nummer vertellen ondernemers hoe makkelijk of hoe moeilijk het is groene mobiliteit onderdeel te maken van de bedrijfsvoering. Instrumenten om te meten hoe bedrijven het doen, worden uitvoerig belicht. Er is aandacht voor nieuwe technieken, voor de hele brandstofmix. Ook beleid komt aan bod, met de vraag hoe duurzame mobiliteit op lokaal niveau ingevuld kan worden, wat er nodig is en wat de resultaten zijn.

Naast de publicatie vindt u hier ook verdiepende artikelen, dossiers, video's en achtergrondinformatie in de vorm van rapporten vinden.

Voorwoord - "Kansen en obstakels"

Prins Maurits van Oranje: "Wie bezig is met duurzame ontwikkeling, krijg met allerlei verschillende aspecten van verandering te maken. Kansen krijgen, kansen afwachten en omgaan met weerstand."

Fiets!

Bram de Jonge, onderzoeker aan de Universiteit van Wageningen, fietst 18 kilometer naar zijn werk. "Het is heerlijk om een eind te fietsen. En het geeft ook een goed gevoel dat je op een niet-vervuilende manier onderweg bent."

Opinie Vincent van der Vinne

Een korte geschiedenis over hoe het mis ging met mobiliteit
"De prijs van autobezit en -rijden verhogen, is een politieke doodzonde. Automobiliteit wordt, ook door politici, gezien als een recht."

De OV-fiets

Het OV-fiets-gebruik verdubbelde in twee jaar. Vanwaar de plotselinge populariteit? "De OV-fiets heeft opvallend veel zakelijke klanten, maar liefst 30% van de ritten wordt gemaakt via bedrijfscontracten."

Niet praten, maar doen

Wachten tot de eerste elektrische auto's op de markt komen? Niks daarvan. George Janssen, directeur van Prestige Taxicentrale wilde per 1 augustus met elektrische taxi's de weg op. 1 augustus werd het.

+ Innovatieagenda Energie

De tussenstand

Veel goedwillende overheden, bedrijven en consumenten zetten zich in voor milieuvriendelijker of minder vervoer. Wat leveren inspanningen daadwerkelijk op? Change Magazine zet feiten en cijfers op een rijtje.

Groene stroomversnelling komt eraan

Samenwerking en inzet op een variëteit aan mogelijkheden zullen ontwikke-lingen in een stroomversnelling brengen en een duurzame samenleving binnen handbereik, verwacht Mira Huussen directeur New Energy van Essent.

Milieuscan levert geld op

Hoe duurzaam is een autobedrijf? Zijn er verbeteringen mogelijk? Wat leveren die op? Sinds eind 2009 is er tastbaar antwoord op deze vragen, dankzij de ARN Milieuscan. Zestig bedrijven zijn inmiddels doorgelicht.

Het Nieuwe Rijden 2.0

De man of vrouw achter het stuur moet het verschil gaan maken. Alleen dan blijft Nederland bereikbaar en de vervuiling binnen de perken. 'Het Nieuwe Rijden' stelt de automobilist de maat.

+ Video Het nieuwe rijden: schoon en zuinig

Aardgas!

Hans Bakker, directeur van The Bridge business innovators, rijdt op aardgas. "De prestatie van de wagen doet niet onder voor die van een 'traditionele' auto. Het is een schoon alternatief voor het rijden op benzine of diesel."

De crux zit in de keuze

Zonder na te denken stappen we elke dag in auto, trein of bus om op het werk te komen. Ingebakken reisgewoontes veranderen pas als werknemers de keuze hebben uit goede alternatieven, weet Paul Dam van Mobility Mixx.

De verspilling van mobiliteit

Alle inspanningen voor groene mobiliteit ten spijt, neemt het aantal gereisde kilometers steeds toe. Change Magazine neemt in gesprek met drie kenners de ontwikkeling van duurzame mobiliteit door.

+ Rapport "Verklaring mobiliteit en bereikbaarheid 1985-2008", ministerie van Verkeer en Waterstaat

Wat gebeurt er als de batterij 'op' is?

Elektrische auto's hebben naast vele positieve eigenschappen ook een andere kant: De accu's zitten vol kostbare elementen en moeilijk herwinbare metalen. Wat gebeurt daarmee als de batterij 'op' is?

+ Video: Vervaardiging li-ionaccu
+ Kader Houden groene auto's hun waarde?

Oplossing fileprobleem ligt bij werkgevers

De Taskforce Mobiliteitsmanagement beëindigt in september haar werkzaamheden. Lodewijk de Waal en Willem de Jager blikken terug op drie jaar van successen en drama's op gebied van mobiliteit.

Leasewagens voor minder CO2-uitstoot

Athlon Car Lease pleit voor méér leasewagens om de CO2-uitstoot door autoverkeer omlaag te brengen. Klinkt tegenstrijdig, maar ze zijn bloedserieus. "We zien het als een noodzaak bij te dragen aan reductie van CO2-uitstoot."

Thuis!

Rixt Henstra, marketingmanager, werkt thuis. "Het lijkt nu zo'n tijdverspilling, die twee uur die ik per dag aan reistijd kwijt was. Nu zet ik de computer aan en ben ik meteen op mijn werk. Het is naar mijn idee ook veel efficiënter."

Opinie Guido van Woerkom

Hoe duurzaam is onze mobiliteit anno 2010? - Mobiliteit en duurzaamheid: sommige Nederlanders vinden het niet samengaan. Voor hen is (auto)mobiliteit per definitie niet-duurzaam. De ANWB legt zich er niet bij neer.

De vrijblijvendheid voorbij

Fietssnelwegen, bussen op aardgas, elektrische veegwagens, autodeel-projecten. Gemeenten zijn volop bezig met duurzame mobiliteit. Toch is het in het totale klimaatbeleid nog een ondergeschoven kindje.

+ Rapport Handreiking klimaatbeleid en duurzame mobiliteit voor gemeenten, Agentschap NL

Opinie Peter Staelens

Smart moves are needed in the EU - Peter Staelens, Coordination European Mobility Week, Brussels, schrijft over mobiliteit in Europa. "Nine out of ten EU citizens believe that the traffic situation in their area should be improved.

Wat tot de elektrische auto zover is?

Ambities over rijden op elektriciteit en waterstof worden stukje bij beetje realiteit. Toch duurt het nog vele jaren voor deze alternatieven in Nederland gemeengoed zullen zijn. Wat doen we tot het zover is?

+ Rapport Productie & inzetbaarheid van bio-LNG in de transportsector, Holland Innovation Teams, in opdracht van (toen nog) Senternovem
+ Rapport "Emissieprestaties personenwagens op LPG en CNG"
+ Dossier Biobrandstoffen

Scan voor CO2-uitstoot leasewagens

Ze zijn met veel en ze rijden veel kilometers. Als er dus ergens winst valt te behalen in het vergroenen van personen vervoer dan is het wel in de zakelijke markt. Dat zag ook de afdeling Fleetsales van Pon.