What if we Change: documentaire IUCN over natuurherstel wereldwijd

De natuur herstellen en tegelijk de kwaliteit van leven van de lokale bevolking verbeteren: ze lijken niet dicht bij elkaar te liggen. Maar de documentaire en het gelijknamig project ‘What if we Change’ van IUCN laat zien dat ze dicht bij elkaar kunnen liggen. De film laat vier projecten wereldwijd zien, hoe mensen in staat zijn om de kwaliteit van hun leven te verbeteren en tegelijk de natuur in hun omgeving te herstellen of beschermen.

Door Daniëlle van Gils

Natuurherstelprojecten in India, Bolivia, Mali en Bonaire laten zien dat het mogelijk is om beschadigde ecosystemen weer te herstellen. Het platform What if we Change vertelt over deze kracht van ecosysteemherstel. De videoreporters volgden twee jaar het werk van lokale gemeenschappen en organisaties in de vier landen. Zij laten op meer dan 1000 video’s op de website whatifwechange.org zien hoe natuurherstel bijdraagt aan de gezondheid van mens en natuur. Het gaat om positief werk, verhalen met de wereld delen en anderen inspireren. Optimisme prikkelt verandering.

IUCN startte drie jaar geleden het project met financiering van de Nationale Postcodeloterij. De documentaire, met een selectie van de video’s, is het sluitstuk van het project. De documentaire is online te zien op de website van het project. De vier gebieden zijn verschillend, met elk andere problemen en andere persoonlijke verhalen. Maar ze hebben hetzelfde doel: herstel van de natuur en verbetering van welzijn voor mens en natuur.

Bolivia

Vlak onder het regenwoud in het Amboró Nationaal Park in Bolivia proberen twee groepen mensen hun geschil over een gedeelde watrbron op te lossen. Organisaties en natuurbeschermers werken hand in hand; bewoners aan de ene kant van de bron betalen compensatie aan bewoners aan de andere kant van de bron, door beien te gaan houden en landbouwproductie te verminderen. Het is niet alleen een verhaal over beien en water: het gaat over vertrouwen tussen groepen mensen die eerder wantrouwend tegen over elkaar zijn. Nu kunnen ze allemaal de kost verdienen en de bron in stand houden.

Bonaire

De Queen Conch uit Bonaire staat regiowijd bekend als een delicatesse. Als gevolg van overbevissing is de populatie van de zeeslak flink geslonken. Het project op Bonaire wil met lokale vissers de populatie van de slak herstellen en een duurzame slakkenvisserij in de baai op zetten. Dit gebeurt door de vissers bij elk aspect van herstel en visontwikkeling te betrekken, waardoor de vissers beschermers en hoeders van hun eigen bron worden.

  
  

Mali

De Inner Niger Delta is een levendig ecosysteem, en zorgt voor meer dan een miljoen mensen en vele dieren. Klimaatverandering en onduurzaam gebruik van het land zorgen voor minder visvangst en vermindering van andere natuurbronnen. Door minder visvangst neemt de lokale bevolking de toevlucht in het jagen op bedreigde watervogels. Door vegetatieherstel zal de aanpassingskracht voor klimaatverandering toenemen en kan het vee weer grazen. Met behulp van microkredit kan de lokale bevolking uit de spiraal van armoede komen.
  

India

Verkleining, vermindering en versnippering van bosland, door menselijke activiteiten, zorgt voor een grote druk op natuurbescherming. Bosbehoud is niet alleen goed voor de natuur, maar ook voor de bevolking: de dichte bossen met voedselrijke omgeving houden wilde dieren uit de buurt van dorpen. In Garo Hills worden braakliggende terreinen hersteld en is er meer land beschikbaar voor natuurherstel. De lokale bevolking wordt bewust gemaakt van de belangen van natuurherstel en hoe zij hier zelf van kunnen profiteren.
   

Stories of hope

De documentaire gaat niet specifiek om kennis, maar om het delen van ervaringen. Hoe kunnen lokale groepen mensen de natuur in hun omgeving herstellen en daarbij ook hun eigen welzijn vergroten? De projecten kennen verschillende schalen: op Bonaire gaat het specifiek om slakken, in Malie gaat het om de hele rivier de Niger. Dat maakt het interessant en laat zien dat er op elke schaal natuurherstel en welzijnsverbetering mogelijk is.

30 oktober 2013

Meer informatie op de website van IUCN

Fotobron: Documentaire What if we Change