Natuurtoerisme is $ 600 miljard waard

Natuurparken en beschermende natuurgebieden leveren wereldwijd $ 600 miljard aan toerisme-inkomsten op, laat een onderzoek uit PLOS Biology zien. Die opbrengst is flink meer dan de $10 miljard die wereldwijd per jaar aan de bescherming van de gebieden wordt besteed.

Door Daniëlle van Gils

Nationale parken en natuurgebieden zorgen voor bescherming van de biodiversiteit en helpen klimaatverandering tegen te gaan. Maar de waarde van de natuur is lastig uit te drukken in direct economisch gewin. Eerder zijn er TEEB-studies (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) gedaan naar de waarde van de natuur voor mensen. Zo is de natuur op Bonaire € 100 miljoen waard. Het gaat dan bijvoorbeeld om het voorkomen van erosie, de functie van kraamkamer voor jonge vissen, bescherming van de kust en beleving van de natuur.

In deze nieuwe studie berekenden wetenschappers van onder meer de University of Cambridge dat beschermde natuurgebieden meer dan 8 miljard bezoekers per jaar trekken; meer dan 1 bezoek per persoon wereldwijd. Het bezoekersaantal is waarschijnlijk meer: het onderzoek nam geen gebieden kleiner dan 10 hectare mee, evenals mariene gebieden, Antarctica en gebieden waarin toerisme wordt ontmoedigd. Nationale metingen ondersteunen de tellingen van de auteurs van het onderzoek. In de Verenigde Staten krijgen beschermde gebieden 2,5 miljard bezoekers per jaar; in China krijgen de nationale parken 1 miljard bezoekers per jaar.

8 miljard bezoekers leveren $ 600 miljard op

Na de tellingen berekenden de onderzoekers hoeveel deze 8 miljard bezoeken waard zijn, waarbij ze op directe uitgaven van $ 600 miljard per jaar uitkomen. “Onze schatting van $ 600 miljard voor de jaarlijkse waarde van toerisme in beschermde gebieden is waarschijnlijk een onderschatting - toch maakt het de minder dan $ 10 miljard die jaarlijks aan de veiligheid en beheer van deze gebieden wordt besteed, relatief klein”, zegt Robin Naidoo, een van de auteurs van de studie, in een nieuwsbericht van de University of Cambridge.

De natuurgebieden geven veel voordelen, waaronder stabilisering van het wereldklimaat, regulering van waterstromen en beschermen van soorten, zegt hoofdauteur Andrew Balmford van de University of Cambridge. “Nu laten we zien dat door toerisme de natuur een groot aandeel in de wereldeconomie heeft. Toch treedt in veel gebieden verslechtering op door indringing en illegale kap, en sommige gebieden raken helemaal verloren. Het is tijd dat overheden naar behoren in beschermde gebieden investeren."

Naidoo: “Door eerder onderzoek weten we dat bestaande beschermde gebieden drie tot vier keer het geld nodig hebben dat er nu aan wordt uitgegeven.” Dat lijkt een hoop geld, maar, zo zegt Balmford, “het is slechts een deel van de economische voordelen die we van beschermde gebieden krijgen - waaronder natuurtoerisme."

Bronnen

  • Balmford, A., Green, J.M.H., Anderson, M., Beresford, J., Huang, C., et al. (2015) Walk on the Wild Side: Estimating the Global Magnitude of Visits to Protected Areas. PLoS Biology
  • Citaten Andrew Balmford en Robin Naidoo: World’s protected natural areas receive eight billion visits a year (2015). University of Cambridge
  • How much is ecotourism worth worldwide? - Margaret Badore (2015). Treehugger

27 maart 2015

Foto: Lissa