Vissen kleiner door opwarming aarde

Opwarming van de aarde heeft tot gevolg dat vissen in Europa gemiddeld de helft kleiner zijn in vergelijking met 20 tot 30 jaar geleden. Dit blijkt uit onderzoek van Duitse en Franse wetenschappers.

Onderzoekers Martin Daufresne van Cemagref Public Agricultural and Environmental Research Institute in Lyon en Ulrich Sommer van het Leibniz Institute of Marine Sciences in Kiel vergeleken gegevens van visstanden over een langere periode in Europese rivieren, de Noordzee en de Baltische zee. In het algemeen geldt: hoe warmer het water, hoe kleiner de vissen. Ook algen, plankton en bacteria, zowel in zoet als in zout water, zijn in grootte afgenomen. Kleine vissen maken verhoudingsgewijs een groter onderdeel uit van de populatie. Daarnaast is de totale visstand zon 60% geslonken. Eerder onderzoek toonde al aan dat vissen hun migratieroutes aanpassen aan de stijgende watertemperatuur.

De grootte van de vis heeft invloed op zijn vruchtbaarheid en op de rest van het eco-systeem. Voor de dieren hoger in de voedselketen betekent een kleinere vis minder voedsel. De grootte van de vis bepaalt wat hij eet en door wie hij gegeten wordt. Een verschuiving naar kleinere soorten en individuele vissen in de populatie kan leiden tot een afname van plankton, omdat kleine vissen minder vis en meer dierlijk plankton zullen eten. Dit kan leiden tot een grote en ongewenste bloei van algen. Daarnaast neemt door de kleinere vissen de economische waarde van visserij af, aldus Sommer.

In 2007 deed een ander internationaal team van onderzoekers al studie naar de afnemende visstand en grootte van vissen. Dit onderzoek wees intensieve visserij als hoofdoorzaak aan. Volgens de studie van Daufresne en Sommer speelt visserij echter een kleinere rol in de afnemende grootte van vissen dan de stijgende watertemperatuur.

Bronnen: AFP, Spiegel, IFM-Geomar

Meer informatie:

23 juli 2009

Domein: Biodiversiteit