Wet voor kap Amazone grotendeels goedgekeurd

Het was een beslissende dag in de geschiedenis van de Amazone in Brazilië. President Dilma Rousseff had tot 25 mei de tijd om een mogelijk veto over de boswet - die kap van de Amazone legaliseert - uit te spreken. Ze heeft echter maar over een deel van de wet haar veto uitgesproken.

  
Door Daniëlle van Gils

Rousseff verwerpt 12 van de 84 onderdelen van de herziening van de boswet, maar eist ook 30 aanpassingen in de wet. De exacte betekenis van het besluit wordt later bekend als de teksten openbaar worden. Het WNF is teleurgesteld in het gedeeltelijke veto. "Nu dreigt nog altijd een aanzienlijke aantasting van het regenwoud voor landbouw en veeteelt. Toch zijn er ook lichtpuntjes. Rousseff voorkomt onder meer kaalkap van rivieroevers en amnestie voor illegale houtkap in het verleden. De amendementen bieden bovendien nieuwe kansen om de boswet te verbeteren."

Greenpeace is verontwaardigd dat Rousseff niet naar de stem van de bevolking luistert. "[Met de wet] laat ze de bescherming van de Amazone los en negeert ze 80% van de Braziliaanse bevolking die tegen de nieuwe boswet is." Hilde Stroot, campagneleider Bossen bij Greenpeace Nederland, op de website van Greenpeace: "Dilma geeft geen gehoor aan de wens van de overgrote meerderheid van de Brazilianen, maar verkiest te luisteren een kleine groep die puur en alleen uit winstbejag het regenwoud vernietigt." De landbouwlobby is in Brazilië zeer machtig en streed in de afgelopen jaar voor afzwakking van de boswet. Minder milieubeperkingen zou de voedselproductie stimuleren.

Eerder ging er wereldwijd een petitie rond. Meer dan 2 miljoen mensen bestookten Rousseff met mails, online petities en oproepen op social media. Het WNF, Greenpeace en Avaaz riepen al hun leden op de petitie te tekenen en door te sturen. "Rousseff heeft deels gehoor gegeven aan de enorme nationale en internationale druk om de nieuwe boswet aan te passen", aldus WNF-directeur Johan van de Gronden, op de website van het WNF. "Zij heeft de meest ongehoorde onderdelen geschrapt. Maar het wetsvoorstel staat nog overeind. Er breekt nu weer een maandenlange politieke en juridische strijd uit over de amentemdenten. Dat betekent opnieuw onzekerheid over de toekomst van het Braziliaanse regenwoud." De herziene artikelen moeten namelijk weer terug naar het congres voor stemming. Een meerderheid daar kan de gedeeltelijk veto van Rousseff nog ongedaan maken. Na stemming kan de wet mogelijk in werking treden.

30 mei 2012

Foto: Roberto Stuckert Filho