Dijksma: lef nodig om ecologie en economie oceanen in balans te houden

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Economische zaken opende 22 april de Global Oceans Action Summit in Den Haag. Daar maken meer dan 80 landen afspraken voor gezondere oceanen en meer voedselzekerheid. "Overbevissing, voedseltekorten en oceaanvervuiling verdwijnen niet zonder slag of stoot. Daar is lef voor nodig om ecologie en economie in balans te houden," vertelt Dijksma bij de opening.
 

Door Daniëlle van Gils

De FAO (Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties) en de Wereldbank hebben Nederland als gastheer voor de top gevraagd door de leidende rol van Nederland in het beschermen van zeeën en verduurzamen van visserij. Internationale afspraken zijn van cruciaal belang - grote delen van de zee zijn niemandsland. Oceanen beslaan 2/3e van het aardoppervlak en 80% van het leven bevindt zich in oceanen. Ze zijn een belangrijke producent van zuurstof, leveren voedsel en spelen een belangrijke rol bij het klimaat. Maar opwarming, verzuring, plastic en afval in de zee, en overbevissing bedreigen de oceanen. En dat terwijl wereldwijd 660 miljoen mensen in hun eerste levensbehoefte afhankelijk zijn van vis. De top moet leiden tot concrete acties om de oceanen gezonder en schoner te krijgen.

"De oplossingen om ecologische en economische vraagstukken op zee in balans houden, zijn beschikbaar. Wij hebben de kans om onze inzet op één lijn te brengen en oplossingen lokaal in te zetten. Met publiek- private-partnerschappen en gedeelde methodes kunnen we de oceaan gezond houden en zorgen voor voedsel en banen voor gemeenschappen overal ter wereld," vertelt Juergen Voegele, directeur Landbouw en Milieudiensten van de Wereldbank, in een nieuwsbericht van de Rijksoverheid.

Doggersbank

Bij de top heeft de staatssecretaris ook toegezegd dat zij nog voor de zomer de Doggersbank tot beschermd gebied wil uitroepen. De Doggersbank is een ondiep deel in de Noordzee, ten oosten van Noord-Engeland. De bank bevindt zich zowel in Britse, Deense, Duitse als Nederlandse zeegebieden. Op de Doggersbank paaien vissoorten als schol, wijting en kabeljauw. Bescherming van het gebied moet voorkomen dat sleepnetten de paaigronden omploegen. Het Wereld Natuur Fonds reageert positief op de toezegging: "Voortreffelijk. We gaan ervan uit dat de staatssecretaris nu ook de bijbehorende beschermingsmaatregelen nog vóór de zomer behendig door de Tweede Kamer loodst," vertelt Johan van de Gronden, directeur van het WNF, op de website van het WNF. Het WNF lanceerde tegelijk met de opening van de top een internationale campagne voor meer beschermde zeegebieden.

Na een week van topoverleg in Den Haag komt de Global Oceans Action Summit met een afsluitende verklaring:

"Grenzen moeten worden doorbroken om overbevissing, klimaatverandering en vervuiling van de oceanen aan te pakken. Overheden, bedrijven en ngo’s uit 80 landen committeren zich aan concrete afspraken en daarnaast zijn er meer dan 10 partnerschappen gesloten. De oplossingen voor duurzame visserij en blauwe groei zijn voorhanden en moeten nu wereldwijd worden toegepast. Dat vraagt om actie en die start vandaag."
(Nieuwsbericht Rijksoverheid)

Tijdens de top zijn er publiek-private samenwerkingsverbanden gesloten, die tot actie wereldwijd moeten leiden. Zo gaan de landen Mauritius en de Republiek der Seychellen met het MSC-keurmerk werken aan duurzame visserij in de Indische oceaan. De minister van buitenlandsen zaken van de Verenigde Staten, John Kerry, organiseert de volgende top, in juni.