Plasticsoep lekkernij voor vissen

Vissenlarven die tijdens de ontwikkeling in aanraking komen met microdeeltjes plastic vertonen veranderd gedrag en achtergebleven groei. Dit leidt tot een verhoogd sterftecijfer. Ze verkiezen plastic boven plankton, hun natuurlijke voedsel. Plasticvervuiling bedreigt zo vissenpopulaties en hele ecosystemen.

Door Malou ten Have

Dit zijn conclusies die onderzoekers van de universiteit van Uppsala publiceerden in een nieuwe studie in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Microplastics, deeltjes kleiner dan 5 millimeter, zijn afkomstig van uiteengevallen plastic afval of van zeer kleine plasticonderdelen. Via rivieren en meren komt het plastic terecht in de oceanen, waar het in ondiepe kustgebieden ophoopt. Steeds meer mensen maken zich zorgen dat hoge concentraties microplastic schadelijk zijn voor het functioneren van mariene ecosystemen. Kennis over de invloed op marien leven is nog beperkt. Dit is de eerste studie die laat zien dat plasticvervuiling de ontwikkeling van vissen bedreigt.

Liever plastic

Larven van de rivierbaars die in aanraking kwamen met microplastic vertoonden vertraagde groei. Oorzaak bleek dat larven zich slechts op het microplastic voedden en hun natuurlijke voedsel negeerden. ‘’Dit is de eerste keer dat onderzoek laat zien dat een dier zich liever voedt met plasticdeeltjes en is reden voor bezorgdheid’’, zegt professor Peter Eklöv, co-auteur van deze studie.

Verandering in gedrag

Ook veroorzaakt het voeden op microplastic een verandering in gedrag. De vissen waren minder actief vergeleken met vissen die niet blootgesteld waren aan microplastic tijdens de ontwikkeling. ‘’Daarnaast negeerden de vissen die blootgesteld waren aan microplastic de geur van roofdieren’’, zegt Oona Lönnstedt. ‘’Normaal veroorzaakt deze geur aangeboren anti-predator gedrag.’’ Bovenstaande veranderingen leiden tot meer predatie en kunnen het evenwicht van vispopulaties verstoren.

Lönnstedt is bezorgd: ‘’Als microplastics vroege levensvormen van andere dieren vergelijkbaar beïnvloeden en hoge sterftecijfers veroorzaken, kunnen de effecten op aquatische ecosystemen groot zijn’’. Dit onderzoek benadrukt de noodzaak om anders met plastic producten om te gaan en alternatieve biologisch afbreekbare producten, zodat minder microplastics in de oceanen terecht komen.

Plastic Free Rivers

Mensen zijn zich steeds meer bewust van de schadelijkheid van plastic en initiatieven worden opgezet om (micro)plastic uit rivieren en oceanen te verwijderen. Zo zoekt de Plastic Free Rivers Makathon naar innovatieve oplossingen voor het verwijderen van plastic uit onze rivieren. Deelnemers gaan samen met experts op zoek naar goede ideeën en oplossingen. Tijdens de makathon worden ideeën verder uitgewerkt in een prototype en de beste oplossingen worden gepresenteerd voor een jury van potentiele klanten en investeerders.

Bron: Microplastic particles threaten fish larvae – Uppsula University
Foto: Jason Karn

15 juni 2016