Natuur Bonaire ruim 100 miljoen per jaar waard

Bonaire is rijk. Een nieuw onderzoek laat zien dat de natuur jaarlijks 105 miljoen dollar waard is. Alleen al daarom moet er alles gedaan worden om de natuur te behouden. Het onderzoek maakt deel uit van de Economics of Ecosystems and Biodiversity Netherlands (TEEB NL) studie.
  

Door TEEB Nederland

Koralen, zeeschildpadden, flamingo's, mangrovebossen en honderden vogelsoort en vissoorten. Dat Bonaire rijk is aan prachtige natuur is geen geheim. De TEEB-studie drukt die rijkdom uit in dollars. En maakt zo inzichtelijk hoe groot de schadelijke gevolgen zijn voor de natuur van zaken als toerisme, scheepvaart, visserij, landbouw, industrie, zoutwinning, afvalwaterlozing of het storten van afval. Onderzoekers Pieter van Beukering van het Instituut voor Milieuvraagstukken en Esther Wolfs van adviesbureau WKICS uit Bonaire interviewden 1500 personen, variërend van bewoners tot toeristen en van natuurbeschermers tot beleidsmakers. Ze onderzochten op welke manieren mensen de natuur gebruiken en hoe die natuur zorgt voor opbrengsten. Dat kan gaan om voor de hand liggende zaken als geld verdienen met vissen of duik-toerisme. Maar de natuur is ook waardevol als bescherming van de kust dankzij koralen en mangroven.

Hoge prijs

Het probleem van de vrij grazende geiten laat zien hoe natuurschade ontstaat. Geiten die het land kaal vreten zorgen voor erosie; het water wordt niet door planten en bomen vastgehouden en het water neemt modder mee de zee in. Gevolg: aantasting van het koraal. Wat kan leiden tot minder duiktoeristen. Terwijl die naar het eiland komen en hun geld uitgeven voor de koraalpracht die typerend is voor Bonaire. Schade aan de natuur betekent dus schade voor de economie van Bonaire. Omgekeerd toont de TEEB-studie aan dat het aanleggen van een werkend riool- en afvalwaterzuiveringssysteem juist zorgt voor miljoenen winst wanneer de natuur zich kan ongedeerd kan ontwikkelen.

Wolfs: "We kunnen met de studie berekenen dat het in werking stellen van een riolering tot wel 20 miljoen dollar natuurwinst oplevert. Ten eerste komt er geen ongezuiverd water in zee. Het gezuiverde water is te gebruiken als drinkwater voor geiten. Ook kun je het water gebruiken om op het platteland voedsel te verbouwen voor de geiten. Het grote voordeel daarvan is dat ze niet meer vrij hoeven rond te zwerven en het eiland kaalvreten. Dus is er minder erosie en dus kan het koraal zich beter ontwikkelen. Dat is een sterk argument om bestuurders en beleidsmakers te overtuigen dat die riolering er moet komen."

Prijskaartje

Wolfs en Van Beukering presenteerden de resultaten onlangs voor een gezelschap van beleidsmakers, politici, wetenschappers en mensen van NGO's en het bedrijfs-leven in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam. Onder de aanwezigen waren onder meer Directeur Generaal Annemie Burger van het Ministerie van Economische Zaken en gedeputeerde van Bonaire Burney el Hage. Burger: "Natuur is rijkdom. Deze studie laat heel duidelijk zien dat de welvaart, zeker op Bonaire, is gebaseerd op de natuur om ons heen. Natuurlijk kun je niet aan elk stukje koraal een prijskaartje hangen. Maar we hebben nu wel inzicht in de mogelijkheden waarop de natuur geld en welvaart op kan leveren. En hoe we dat in stand kunnen houden."

Natuur én economie

Veel toeristen komen naar Bonaire voor de mooie (onder water) natuur. Tachtig procent van de banen op Bonaire heeft een directe of indirecte relatie met toerisme. De vraag is of juist die toeristen niet schadelijk zijn voor de natuur. Zou de groei van economie en toerisme niet moeten stoppen om de natuur echt te kunnen bescher-men? Gedeputeerde Burney el Hage: "Ik denk dat economische ontwikkeling en toerisme positief kunnen bijdragen aan behoud van de natuur. Er is nu nooit genoeg geld om zaken, zoals de vrij grazende geiten of riolering, aan te pakken. Door het inzicht wat deze studie geeft in de opbrengst van de natuur in dollars, kunnen we betere afwegingen maken om geld te investeren in natuurmaatregelen."

Dat de natuurpracht van Bonaire toeristen trekt, is niet het enige wat de natuur zo belangrijk maakt voor de eilandbewoners. De onderzoekers vroegen vierhonderd mensen die op Bonaire wonen hoe zij de natuur waarderen. Hoeveel tijd besteden zij bijvoorbeeld in de natuur? En op welke manieren maken ze gebruik van het land-schap en de zee? Als zeeschildpadden, koraal en roze flamingo's verdwijnen gaan de toeristen liever naar andere eilanden. Dat betekent minder werkgelegenheid voor de bewoners. De prijzen voor geïmporteerd voedsel zullen stijgen, omdat importeren van kleinere hoeveelheden duurder is. En voor de bewoners zelf is bbq-en en wandelen prettiger in natuur die niet aangetast en vervuild is.

Tegelijkertijd laat het onderzoek zien, dat ook mensen in Nederland veel waarde hechten aan de natuur van Caribisch Nederland. Elk Nederlands gezin is bereid vijftig euro per jaar te betalen als zij zo achteruitgang van de natuur op en rond de eilanden kunnen voorkomen. Wolfs: "Het zou ook niet eerlijk zijn alleen de bewoners van Caribisch Nederland de verantwoordelijkheid voor het beschermen van eiland- en onderwaternatuur in de schoenen te schuiven. Net zoals de inwoners van het Waddeneiland Texel niet als enige verantwoordelijk zijn voor het behoud van de Waddenzee. Heel Nederland betaalt mee aan de bescherming van de Waddenzee."

Mona Lisa

Van Beukering vergelijkt die gedeelde zorg voor natuur van Bonaire met de zorg die de maatschappij draagt voor waardevolle kunstwerken. "Neem een schilderij als de Mona Lisa. Dat is van onschatbare waarde voor de hele wereld. Het zou als een groot verlies beschouwd worden als het schilderij verloren gaat. En dat komt niet alleen door het geld dat bezoekers van het museum neertellen voor een kaartje." Volgens Van Beukering moet bij elk te ontwikkelen project op Bonaire een zorgvuldige afweging plaatsvinden tussen de maatschappelijke kosten en baten. Het onderzoek geeft bij beslissingen over nieuwe hotels, bedrijvigheid, of andere plannen duidelijk aan wat de effecten op de natuur in dollars kunnen zijn, in positieve en negatieve zin. Het geeft bestuurders een extra middel om beleid op gebied van economie en natuur te verbeteren. Van Beukering: "Het geeft een objectief inzicht welke beslissingen over economie en natuur leiden tot de hoogste opbrengst."

Inmiddels is duidelijk dat ook op St. Eustatius en Saba een soortgelijke studie zal plaatsvinden.

06 december 2012