CO2-toename in de lucht leidt niet tot hogere oogsten

Een toename van CO2 in de lucht leidt niet tot een hogere opbrengst van gewassen. Dat toont onderzoek van plantwetenschapper Stephen Long aan. Een stijging van ozon in en landbouwplagen doen de groei van gewasopbrengst teniet.

Door Daniëlle van Gils

Door meer CO2-deeltjes in de lucht, de basisgroeistof voor planten, zouden planten sneller kunnen groeien. "We weten dat als we in het laboratorium het aantal CO2-deeltjes in de lucht laten stijgen, we een groei in de opbrengst van vele gewassen zien", vertelt Stephen Long bij Yale Environment 360. "Maar wat we nu zien, is dat als we dit in het open veld doen, zonder een kas of behuizing, we niet die opbrengstverhoging zien zoals we die zouden verwachten aan de hand van lab-experimenten." Het onderzoek van Long spitste zich voornamelijk toe op soja, maïs, tarwe en rijst.

Naast CO2 zijn er ook andere stoffen van invloed op de gewasopbrengst. "Sterke verhoging van ozon in de lucht zorgt voor een daling in de opbrengst. Dat kan zijn omdat de huidige gewassen een hogere photosynthetische snelheid hebben. Als een plant meer CO2 wil opnemen, opent het de huidmondjes, de poriën, in het blad. Maar daarmee komt er ook meer ozon de plant binnen en dat zorgt voor schade aan de plant", vertelt Long.

Het effect van opwarming van de aarde door meer CO2 in de lucht heeft ook invloed op de gewasopbrengst. Long: "Daar ligt het gecompliceerder. Als je gewassen in koude regio's, zoals in Noord-Zweden of Canada verbouwt, kan een stijgende temperatuur inderdaad zorgen voor een stijgende opbrengst." Maar dat geldt niet voor de tropen. "Daar is de temperatuur al tot de maximumgrens voor planten gestegen en kan de stijging zorgen voor een terugval in de opbrengst van planten. Dat is voornamelijk voor veel ontwikkelingslanden een probleem, want die liggen in de tropen", vertelt Long.

Lees het hele interview bij Yale Environment 360

16 april 2013

Foto: Neil Palmer, CIAT