Behoud natuurgebieden nodig voor biodiversiteit

"Het beschermen van waardevolle natuurgebieden is niet voldoende om de afname van de biodiversiteit te verminderen, maar blijft wel noodzakelijk", concludeert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in het rapport Rethinking Global Biodiversity Strategies.

Op verzoek van het United Nations Environment Programme (UNEP) heeft het PBL onderzocht welke opties er zijn om het verlies aan biodiversiteit te verminderen. Het onderzoek draagt bij aan de komende VN-top over biodiversiteit, van 18 tot 29 oktober in Nagoya, Japan.

"Bevolkingsgroei en stijgende welvaart zorgen samen voor een steeds grotere druk op mondiale ecosystemen door een toenemende vraag naar grond en landbouwproducten. Om het tempo van het biodiversiteitverlies fors af te remmen, zijn structurele veranderingen in consumptie en productie nodig."

"Er valt veel winst te behalen bij vermindering van de vleesconsumptie, omdat de productie van vlees een veel groter beslag legt op landbouwgronden dan akkerbouw. Daarnaast zijn vooral in de land- en bosbouw, visserij en energievoorziening veranderingen nodig."

In het onderzoek laat het PBL tevens weten dat het biodiversiteitsverlies in de komende decennia nauwelijks te stoppen is, gezien modiale bevolkingsgroei en welvaartsontwikkeling. Het beperken van het verlies is wel mogelijk. Door maatregelen in samenhang te nemen, kan het verwachte mondiale verlies aan biodiversiteit tussen nu en 2050 gehalveerd worden. Maatregelen daarbij gaan onder andere in op het consumptiepatroon naar minder vlees, duurzame landbouw-methoden, effectievere bosbouw en duurzame visserij.

Daarbij geeft het PBL aan dat er zeker ook negatieve gevolgen zijn verbonden aan maatregelen om het biodiversiteitsverlies een forse halt toe te roepen. "Om een duurzame visserij te bereiken is bijvoorbeeld een jarenlange forse beperking van de visvangst nodig, wat een enorme impact zal hebben op het bestaan van vissers over de hele wereld. Duurzame landbouwmethoden vragen om forse investeringen, met als gevolg hogere landbouwprijzen."

Eerdere onderzoeken wereldwijd gingen ook al in op deze mogelijke opties, het PBL heeft bij dit onderzoek ook een kwantitatieve analyse van de effecten van de opties gemaakt. "Bij de analyse van de gecombineerde opties heeft het planbureau al te extreme ambities vermeden en is het uitgegaan van ontwikkelingsrichtingen die haalbaar lijken."

20 oktober 2010

Bron: Publicatie Planbureau voor de Leefomgeving

Foto: Hunter Desportes

Zoekwoorden: biodiversiteitsverlies, natuurgebieden, duurzame landbouw, duurzame visserij