Oceanen zevende economie ter wereld

De oceanen zijn ruim € 22 biljoen waard, laat onderzoek in opdracht van het WNF zien. De studie bracht in kaart wat de zee oplevert aan vis, kustbescherming, toerisme en scheepvaart. Ook schade door vervuiling en verzuring door CO2-uitstoot is meegenomen. Met een geschatte jaarlijkse opbrengst van € 2,3 biljoen zijn de oceanen de zevende economie ter wereld.
  

Gezonde zee is meer economische waarde

De wetenschappers benadrukken dat de bedragen conservatieve schattingen zijn; veel lokale visvangst wordt niet geregistreerd. De vermoedelijke opbrengst ligt dan ook hoger. Met de schatting van de economische waarde van de zee willen de onderzoekers van de Universiteit van Queensland en de Boston Consultancy Groep laten zien waarom we het zee-ecosysteem moeten beschermen.

Uit het rapport blijkt verder dat tweederde van de economische waarde van de oceanen samenhangt met een gezonde natuur onder water. Instorten van visbestanden, vernietiging van mangrovebossen, en verdwijning van koraal tasten de rijkdom aan. Dat raakt honderden miljoen mensen wereldwijd die in hun levensvoorziening van de zee afhankelijk zijn.

Bedreiging voor de oceanen komt van meerdere kanten

De ecosystemen van de oceanen dreigen binnen enkele decennia in te storten. Zo wordt al op 90% van de commerciële vissoorten teveel gevist of worden ze overbevist. Door groeiende wereldbevolking en welvaart in met name Aziatische landen blijft de visserij toenemen. Daarnaast veroorzaakt de explosieve groei van niet-duurzame viskweek vervuiling en vernietiging van kustgebieden. Verder verdwijnen mangrovebossen in hoog tempo en daarmee natuurlijke kustbescherming tegen stormen en tsunami’s. Mangroves fungeren eveneens als kraamkamers voor vis. Volgens de onderzoekers resulteert dat in een economisch verlies van ruim € 39 miljard per jaar. De Filippijnse overheid werkt al aan herstel van mangroves om bewoners van kustgebieden beter te beschermen tegen cyclonen en orkanen.

Door opwarming en verzuring van het zeewater, mede veroorzaakt door uitstoot van broeikasgassen, zijn koraalriffen ernstig aangetast. Als het zoals nu doorgaat, dreigt het koraal op grote schaal te verdwijnen in het midden van deze eeuw, stelt het WNF. Ook schelpdieren lijden onder verzuring van zeewater. Zo zijn aan de westkust van de Verenigde Staten al 3.200 banen verloren gegaan doordat verzuurd oceaanwater de oesterkweek heeft aangetast; in economische termen is dat een verlies van zo’n € 102 miljoen.