Vroege eierleg door snel stijgende temperatuur

Koolmezen kunnen het nog moeilijk krijgen zich aan te passen aan klimaatverandering. Onderzoek van het NIOO-KNAW laat zien dat vroege vogels op een snelle stijging van de temperatuur reageren en niet op de hogere temperatuur zelf.
  

Persbericht Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

En dit verschil tussen een stabiele hoge temperatuur en een snelle stijging in temperatuur, dat is waar het fout kan gaan. De rupsen en andere insecten waarmee koolmezen hun jongen voeren, reageren namelijk wél direct op een hoge temperatuur, of die nou stabiel is of niet. In een warm voorjaar met een geleidelijk stijgende temperatuur lopen koolmezen dus het risico dat de rupsenpiek voorbij is voordat hun kuikens uit zijn gevlogen.

"Vogels gaan leggen onder invloed van de daglengte, en vervolgens gebruiken ze temperatuur om hun legdatum bij te stellen", legt promovenda Sonja Schaper van NIOO-KNAW uit. Maar uit waarnemingen in het wild konden we niet bepalen wat het nou precies was waardoor een vogel in een vroeg voorjaar vroeger begint met eieren leggen." Uit eerder onderzoek bij koolmezen was al bekend dat vogels niet reageren op de vroegere ontwikkeling van planten en insecten in zon warm voorjaar, maar direct op de temperatuur. Om nu te onderzoeken welk aspect van temperatuur de leg aanstuurt, hield Schaper over een periode van 3 jaar in totaal 108 koolmezenpaartjes in geklimatiseerde volières, een onderzoeksopstelling die uniek is in de wereld, waarbij de vogels werden gehouden onder verschillende temperatuurregimes. "In tegenstelling tot wat iedereen denkt, blijkt een stabiele hogere temperatuur geen effect te hebben op de legdatum, maar de vogels reageren wel op een snelle temperatuurstijging."

Het volledige onderzoek is online te lezen in American Naturalist

22 februari 2012

Foto: Erik van den Ham/NIOO-KNAW