Stikstof grote veroorzaker biodiversiteitsverlies

Naast klimaatverandering en ontbossing is stikstof een van de belangrijkste oorzaken van het wereldwijde verlies aan plant- en diersoorten. Stikstof is een relatief onbekende bedreiging voor de biodiversiteit. Het Wereld Natuur Fonds (WNF) wil meer inzicht in de effecten van stikstof op belangrijke natuurgebieden zoals de Amazone.
 

De organisatie financieert de leerstoel Integrale Stikstofstudies aan de Vrije Universiteit van Amsterdam van hoogleraar Jan Willem Erisman, directeur van het Louis Bolk Instituut (een internationaal kennisinstituut op het gebied van landbouw, voeding en gezondheid). Via grootschalige toepassing van kunstmest en dierlijke mest in de landbouw komt er onder meer stikstof in het milieu terecht. De helft van de stikstof gaat wereldwijd verloren door inefficiënt gebruikt, waardoor bodem, water en lucht vervuild raken. De hoge concentratie van stikstof in het zeewater bij Australië, afkomstig uit de suikerrietteelt en veehouderij, is een van de belangrijkste bedreigingen van het Great Barrier Reef. In Nederland is overmatig stikstofgebruik in de landbouw een grote veroorzaker van het stagnerend herstel van de Nederlandse natuur.

Stikstofverliezen terugbrengen om achteruitgang biodiversiteit te stoppen

De wereldwijde soortenrijkdom is de afgelopen 40 jaar met 30% gedaald. Het WNF wil samen met de wetenschap oplossingen verkennen om de bedreigingen aan te pakken. WNF-directeur Johan van de Gronden: “Het zorgwekkende tempo van verlies van biodiversiteit laat zien dat we mondiaal op alle fronten moeten werken aan duurzame oplossingen voor energie en voedsel. Het wetenschappelijk onderzoek van Jan Willem Erisman zal ons meer inzicht geven in hoe we de sterke achteruitgang van dier- en plantsoorten in de rijkste natuurgebieden in de wereld en ook in Nederland een halt kunnen toeroepen.”

Erisman is bijzonder verheugd met de verlenging van zijn aanstelling. “De negatieve effecten van stikstof op het milieu en de biodiversiteit zijn enorm. Dat beseffen we pas sinds kort. De grote uitdaging wordt om voldoende voedsel voor de groeiende wereldbevolking te verbouwen met zo min mogelijk stikstofbelasting. We weten dat er veel stikstof onnodig verloren gaat. Het verminderen van stikstofverliezen is broodnodig. Dat het WNF investeert in deze leerstoel is voor mij de beste aanmoediging om verder te gaan met dit noodzakelijke en inspirerende werk.” Erisman startte in 2009 zijn hoogleraarschap Integrale Stikstofstudies, eerder gefinancieerd door ECN.

29 september 2014