Koraalrif in 2100 verdwenen?

Als er geen "dringende maatregelen" worden genomen, kunnen de huidige zwakke klimaatdoelen het einde van koraalriffen in 2100 betekenen. Het Institute of Physics (IOP) uit de VS waarschuwt dat het hoge CO2-gehalte de zeeën dusdanig verzuurt dat koraalriffen zullen verdwijnen.
   

Door Daniëlle van Gils

Het IOP komt tot deze conclusie na analyse van de resultaten van de klimaattop in Kopenhagen. Het instituut bestempelt doelen van individuele landen, om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, als 'te laag' en 'te zwak'. De analyse wijst op een wereldwijde temperatuurstijging tot 4,2 graden celcius. Dat betekent dat er over een eeuw geen koraalriffen meer zullen zijn, tenzij landen hun doelstellingen bjistellen.

"Dit is een mondiale crisis. We hebben allemaal, hetzij direct of indirect, baat bij gezonde koraalrif-ecosystemen. Als het koraalrif verdwijnt, zullen bouwstenen voor het leven in veel landen ook instorten. [Zie ook kader] Landen die veel CO2 uitstoten, moeten samen snel actie ondernemen, wil er hoop voor koraalriffen zijn", vertelt Rick MacPherson, directeur van het behoudprogramma van de Coral Reef Alliance.

"Verzuring van oceanen door een verhoogde concentratie van CO2 in de atmosfeer legt een grote druk op mariene ecosystemen. Uit ons onderzoek blijkt dat grenzen die voor het mariene ecosysteem cruciaal zijn, vanaf 2030 overschreden worden", zegt Joeri Rogelj, hoofdauteur van het onderzoek en klimaatwetenschapper bij Potsdam Institute for Climate Impact Research, Duitsland. Rogelj laat daarmee ook weten dat het resultaat van Kopenhagen in termen van effectieve klimaatdoelen niet is wat er wel nodig is.

Belang van koraalriffen

Gezonde koraalriffen zijn belangrijk, bijvoorbeeld:

  • Ze verzorgen de bron van proteïne voor vissen en schaaldieren, die op hun beurt voedsel voor meer dan 1 miljard mensen wereldwijd zijn. Daarmee dragen de koraalriffen een relatief grote bijdrage aan de mondiale voedselvoorziening;
  • Ze zijn natuurlijke golfbrekers, en beschermen kustgebieden tegen hevige orkanen en stormen;
  • En ze hebben een rol in de geneeskunde: zeeorganismen, zoals sponzen, produceren bepaalde chemische stoffen. Een aantal daarvan heeft een medicinale werking, en wordt nagemaakt in laboratoria voor medicijnen. De stof ATZ, oorspronkelijk gevonden in een spons, wordt nu gebruikt bij behandeling van AIDS.

Meer over de economische waarde van koraalriffen staan op de website van het WWF

23 oktober 2010

Via The Ecologist, onderzoek van Institute of Physics

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Zoekwoorden: koraalriffen, 2100, akkoord van Kopenhagen, verzuring oceanen