22 mei 2010 wereldbiodiversiteitsdag

Op Wereldbiodiversiteitsdag op 22 mei worden door het hele land activiteiten georganiseerd om de verscheidenheid aan plant- en diersoorten onder de aandacht te brengen.

De afgelopen vijftig jaar is het aantal verschillende plant- en diersoorten in een ongekend tempo afgenomen. Wetenschappers spreken zelfs van een uitstervingscrisis. De VN hebben 2010 daarom wereldwijd uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Biodiversiteit. In Nederland is de Coalitie Biodiversiteit 2010 opgericht, met ruim honderveertig maatschappelijke organisaties, bedrijven en overheden, die hier aandacht voor vragen. 11 mei hebben de Verenigde Naties een rapport uitgebracht met huidige en toekomstige bedreigingen voor de biodiversiteit.

Biodiversiteit is de verzamelnaam voor de grote verscheidenheid aan micro-organismen, dieren- en plantensoorten. Het feit dat er verschillende soorten zijn op aarde, houdt de natuur in evenwicht. "Bio" betekent leven en "diversiteit" betekent afwisseling, verschil, verscheidenheid. Biodiversiteit zorgt voor schoon water en vruchtbare grond. Het levert ook voedsel en grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen.

"De wereldleiders zijn er niet in geslaagd het verlies aan biodiversiteit te beperken en we hebben de druk op verscheidene ecosystemen en habitats nauwelijks kunnen verminderen", zegt Dr. Butchard van het Centrum voor Milieubehoud van het Milieuprogramma van de VN (Unep). Butchard is medeauteur van een publicatie in het dagblad Science waarin hij de aanwijzingen van recente dalingen in de biodiversiteit bespreekt. Het is het eerste artikel van een reeks waarin hij de beloften uit 2002 toetst van de wereldleiders om het biodiversiteitverlies tegen te gaan.

De manier waarop we voedsel, water, energie en materialen consumeren zijn de grote boosdoeners. De grootste uitdaging is het aanpassen van de voedsel- en landbouwsector, volgens de Convention on Biological Diversity (CBD). Deze vormen de grootste bedreiging voor het leefmilieu. Het CBD wil dan ook dat er rekening wordt gehouden met de factor biodiversiteit in ontwikkelingsprojecten.

"De recentste resultaten tonen dat 2010 niet het jaar zal zijn waarin een halt wordt geroepen aan het verlies van biodiversiteit, maar het jaar waarin we de stap zetten om onze inspanningen te vergroten om wat nog overschiet van onze planeet te beschermen", stelt Butchard.

Activiteiten op wereldbiodiversiteitsdag
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Irene neemt zaterdag 22 mei in de Duinen van Oostvoorne van het Zuid-Hollands Landschap deel aan de wereldbiodiversiteitsdag. Samen met een groep kinderen zoekt zij naar 'de schatten van de biodiversiteit'.  Tussen 10.00 en 17.00 uur zijn kinderen, ouders en grootouders welkom op verschillende locaties in heel Nederland. Op een tiental boerderijen, in twintig natuurgebieden in de duinen, in vennengebieden, bossen en botanische tuinen wordt de gratis 'Speurtocht Biodiversiteit' gelanceerd. Klik hier voor een overzicht van de activiteiten.

Natuurfilmfestival
De KNNV Vereniging voor Veldbiologie organiseert in verband met het Jaar van de Biodiversiteit in Infotainmentcenter CineMec in Ede het eerste Natuurfilmfestival van Nederland waarbij aan elke film een natuurexcursie gekoppeld is. In de periode 23 mei tot en met 13 juni worden vier films gedraaid waaronder de films 'Travelling birds' en 'Microcosmos'.

10 mei 2010