Staat Brazilië kappen Amazone toe?

Het Braziliaanse parlement heeft een zeer omstreden wet aangenomen die de ontbossing van het Amazone-oerwoud min of meer sanctioneert. De wet geeft boeren meer mogelijkheden om bos te kappen en verleent bovendien amnestie aan allen die illegaal oerwoud hebben vernietigd en daarvoor boetes opgelegd hebben gekregen.

Door Cees Zoon

Presidente Dilma Rousseff noemde het besluit van het Lagerhuis 'een schande voor Brazilie'. Mocht ook de Senaat het ontwerp goedkeuren, dan zal zij haar veto uitspreken over op zijn minst een deel van de wet.

'Desastreus'

Greenpeace becijfert dat 86 miljoen hectare tropisch regenwoud nu niet langer beschermd is en legaal gekapt kan worden. Dat is meer dan de totale oppervlakte die in de geschiedenis van de Amazone is ontbost. Volgens milieuorganisaties is de nieuwe bosbouwwet 'desatreus' omdat deze landeigenaren vergeeft dat zij op grote schaal illegaal bos hebben gekapt. "De amnestie volgt een oude gewoonte in Brazilie: het illegale legaliseren. Mensen denken dat ze kunnen kappen wat ze willen omdat hen dit vroeg of laat vergeven wordt", verklaart Philip Fearnside van het Nationale Instituut voor Amazone-onderzoek.

Nog maar een week geleden kondigde presidente Rousseff aan het Braziliaanse leger te gaan inzetten tegen de illegale kappers in het Amazone-gebied. Ze deed dit direct na de publicatie van een rapport waaruit blijkt dat het tempo van de ontbossing in 'de long van de aarde' de afgelopen negen maanden weer flink is toegenomen: 27% meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. In totaal is de laatste negen maanden 1848 vierkante kilometer oerwoud verdwenen ten gunste van de sojateelt en de veeteelt.

Amnestie voor illegale kappingen

Het voorstel om amnestie te verlenen werd ingediend door de Partij van de Braziliaanse Democratische Beweging, de coalitiegenoot van de Arbeiderspartij van Rousseff. De wet legaliseert alle illegale bezettingen van beschermde natuurgebieden tot 2008. Bovendien wordt de federale overheid de zeggenschap ontnomen over de landbouwactiviteiten in de beschermde gebieden aan de oevers van de rivieren. Die competentie gaat naar de regeringen van de deelstaten, waar de machtige landeigenaren veel meer druk op kunnen uitoefenen.

"Het door het Lagerhuis goedgekeurde project verandert een wetgeving die geschreven is om de Braziliaanse wouden te beschermen in een wet die aanzet tot de ongebreidelde expansie van de landbouw en de veeteelt", aldus Paulo Adario, directeur van de Campagne Amazonia van Greenpeace. "Brazilie gaat slapen met het nieuws dat de meerderheid van onze parlementsleden de moord op onze bossen goedkeurt."

Volgens het minister van Milieu wordt door de wet meer dan 10 miljard real (4,3 miljard euro) aan boetes kwijtgescholden. Bovendien vervalt voor de zondaren de plicht om op de gekapte terreinen nieuwe bomen te planten.

Op zelfde dag dat het parlement zijn besluit nam kwam het bericht van de moord op milieuactivist Joao Claudio Ribeiro da Silva en zijn vrouw. Het echtpaar was herhaaldelijk bedreigd door houtkappers en veeboeren in de Amazonestaat Pará waar hij woonde.

Cees Zoon is journalist en schrijver met als standplaats Latijns-Amerika

Foto's: Zowel kleine foto als grote foto: Neil Palmer, CIAT International Center for Tropical Agriculture

22 juni 2011

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd.
U kunt zich gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Meer artikelen van Cees Zoon

Cuba: geen kunstmest is zegen voor landbouw

De volledige verdwijning van kunstmest op Cuba leidde eerst tot ernstige problemen. Later bleek het een zegen: traditionele, organische landbouwmethoden hebben de grond gezond gemaakt. Daarmee steeg ook de voedselproductie.

Technologie in ruil voor lithium

Bolivia is rijk aan lithium, dat onder meer wordt gebruikt in accu's van elektrische auto's. Buitenlandse bedrijven mogen dat niet zomaar delven: de Boliviaanse regering wil in ruil technologie om zelf batterijen te vervaardigen.

Pact van Mexico-Stad

Op de klimaattop in Cancún worden weinig concrete resultaten verwacht. In een poging het goede voorbeeld te geven hebben 138 steden in 43 landen zich in Mexico-Stad vastgelegd op het vrijwillig reduceren van de uitstoot van broeikasgassen.

Mexico-stad stapt op de fiets

Mexico-stad wil zijn 20 miljoen inwoners ook in de toekomst mobiel houden. De fiets is het vervoermiddel dat dit mogelijk moet maken. Na een half jaar heeft het 'witte-fietsen-plan' van de megastad al 10.000 vaste gebruikers.