Hotelketen adopteert stuk van het regenwoud

Regenwoud zoekt sponsors

In december gaan in Kopenhagen de onderhandelingen van start over een nieuw internationaal klimaatverdrag. Alles zal uit de kast moeten worden gehaald om iets te doen aan de vernietiging van tropisch regenwoud, die voor 17 procent bijdraagt aan de totale mondiale uitstoot aan broeikasgassen.

Door Arjan Otten; milieuplanoloog bij de Provincie Overijssel

Gelukkig hoeft hiermee niet gewacht te worden tot er een nieuw klimaatakkoord ligt, zoals de Amerikaanse hotelketen Marriott bij de bescherming van het Amazone regenwoud in Brazilië laat zien.

Zonder de aanpak van de ontbossing zal het onmogelijk zijn om de gemiddelde temperatuur op aarde met niet meer dan twee graden Celsius te laten stijgen ten opzichte van het pre-industriële tijdperk. Deze grens van twee graden is een belangrijk uitgangspunt voor de onderhandelingen in Kopenhagen, want vanaf dat punt wordt het risico van een onomkeerbaar, onbeheersbaar, zichzelf versterkend proces van klimaatverandering met catastrofale gevolgen voor mens en natuur te groot.

Het probleem van de regenwouden is heel simpel gezegd dat een niet gekapt bos geen geld oplevert. Of, zoals de Engelsen het zeggen: "the rainforest is worth more dead than alive." Terwijl we allemaal weten dat juist het omgekeerde het geval is. Je zou landen een financiële vergoeding kunnen geven wanneer ze er in slagen om de ontbossing terug te dringen. Aan de uitwerking van dit idee wordt ook al geruime tijd gewerkt. Het heet met een Engelstalig acroniem REDD, wat staat voor Reducing Emissions from Deforestation and Degradation.

De bedoeling van REDD is dat landen compensatie krijgen als ze hun tropische bossen laten staan. Dat geld kan bijeengebracht worden door vrijwillige fondsen en/of door verhandelbare emissierechten te verstrekken voor gespaard bos. De kosten hiervan zijn relatief gering, waardoor het ook voor bedrijven en instanties in de rijke landen een interessante optie is om een deel van hun uitstoot van kooldioxide te verminderen.

Een van de fraaiste voorlopers op het gebied van REDD, is het initiatief van de Amerikaanse hotelketen Marriott om een slordige 600.000 hectare regenwoud in het Amazonegebied in Brazilië te beschermen. Het gaat om het bedreigde Juma reservaat, dat even ten zuiden van de stad Manaus ligt.

Naar verwachting zou zonder extra maatregelen in 2050 ongeveer 62 procent van het regenwoud in het gebied verdwenen zijn, met een geschatte emissie van in totaal 210 miljoen ton kooldioxide. Binnen het Juma project wordt intensief samengewerkt met de Braziliaanse deelstaat Amazonas en de Amazonas Sustainable Foundation, een belangrijke en actieve non-gouvernementele organisatie in het gebied die ook de regie voert over het project.

Het interessante aan het Juma project is dat het een van de eerste officieel erkende, state-of-the-art initiatieven op het gebied van REDD in de wereld is. Het initiatief is ook als voorbeeld terug te vinden op de website van The Princes Rainforest Project, een non-profitorganisatie die in 2007 door Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins van Wales is opgericht.

Het Juma-project smaakt naar meer en het zou mooi zijn als het een inspiratiebron kan zijn voor anderen. Voor bedrijven en overheden biedt het een uitgelezen kans voor verdere profilering op het gebied van duurzaamheid of om te komen tot een klimaatneutrale organisatie. 

26 oktober 2009

Domein: Biodiversiteit