'Economie kansloos zonder ecologie'

In 2020 moet biodiversiteitsverlies tot stoppen zijn gebracht en in 2030 moet de ecologische voetafdruk van de consument zijn gehalveerd. Dat advies geeft de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke Hulpbronnen aan de regering middels het rapport Groene Groei, investeren in biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen.

Het rapport is aangeboden aan minister Maxime Verhagen en staatssecretaris Joop Atsma. Groene Groei is een pleidooi voor een kansrijke en concurrerende economische ontwikkeling, gebaseerd op de draagkracht van de aarde. Zorg voor biodiversiteit is daarin geen bedreiging, maar een randvoorwaarde.

De Taskforce ziet een belangrijke rol voor bedrijven bij de noodzakelijke omslag naar Groene Groei. Maar die kunnen het niet alleen. Hans Alders, voorzitter van de Taskforce: "Zonder een actieve overheid, die bereid is te investeren, koplopers te ondersteunen en waar nodig achterblijvers te straffen, is de overstap naar groene groei niet mogelijk. Een overheid die alleen maar aan de zijlijn applaudisseert, kijkt naar een wedstrijd met uitsluitend verliezers." Het moet een omslag zijn naar groene groei in ecologisch, economisch èn sociaal opzicht. Alders: "Alleen dan kunnen we een economisch en ecologisch faillissement voorkomen, grondstoffenzekerheid voor de industrie garanderen, armoede uitbannen en een groeiende wereldbevolking voeden en kans bieden op een menswaardig bestaan." Volgens de Taskforce kan Nederland met haar kennis en kunde op gebieden als landbouw, chemie en water- en natuurbeheer daarin een belangrijke rol vervullen.

Op de avond van overhandiging sprak ook Willem Ferwerda van IUCN Nederland. Hij had een dubbel gevoel over de avond. Het rapport met de aanbevelingen vindt hij zeer belangrijk. Maar het huidig kabinetsbeleid heeft volgens Ferwerda het vertrouwen bij de leden van IUCN dusdanig geschaad dat er weinig vertrouwen over is. Bij de uitwerking van de aanbevelingen moet de regering dat vertrouwen weer terug te zien krijgen.

Daarnaast tekenden de Rijksoverheid, de Taskforce Biodiversiteit en Natuurlijke hulpbronnen en het Platform Biodiversiteit en het Bedrijfsleven een intentieverklaring voor een uitvoeringsagenda van de aanbevelingen van de Taskforce.

Aanbevelingen

  1. Stop biodiversiteitsverlies in 2020. Niet door alles overal te behouden, maar door ervoor te zorgen dat er per saldo geen verder verlies optreedt.
  2. Halveer de ecologische voetafdruk van de Nederlandse burger in 2030. Nederland gebruik een groter stuk vruchtbaar land dan voor de gemiddelde wereldburger beschikbaar is. De Taskforce wil zo richting Fair Earth Share gaan.
  3. Focus de internationale samenwerking op duurzaam gebruik van biodiversiteit en natuurlijke hulpbronnen, ook met het oog op de wereldvoedselvoorziening en het klimaatbeleid.
  4. Bevorder efficiënt landgebruik voor voedsel én natuur. Door de landbouw te optimaliseren op de daarvoor meest geschikte locaties en door de natuur beter te beschermen en ruimte te geven in samenhangende ecologische netwerken.
  5. Geef biodiversiteit en de diensten die ecosystemen de maatschappij leveren (economische) waarde en laat die waarde meewegen in beleid, in investeringsbeslissingen en bedrijfsstrategieën.
  6. Werk toe naar een duurzame BiobasedEconomy. Eén die niet langer zwaar leunt op fossiele energie en grondstoffen, maar op duurzame energiebronnen en hernieuwbare grondstoffen.
  7. Zorg voor bewustwording van politici, burgers, bedrijven en de generaties van de toekomst en creeer draagvlak voor de gewenste transitie naar een groene economie.

Green Deals

Elf Nederlandse en internationale bedrijven gaan met concrete projecten aan de slag voor dit advies. Zij sloten 11 nieuwe Green Deals met minister Verhagen en staatssecretaris Atsma. Deze gaan onder meer in op resthout als vervanging voor gas, de natuur als inspiratiebron voor innovaties en een biodiversiteitslabel dat de kosten voor biodiversiteitsvriendelijke producten kan doorberekenen.