Olielek Golf van Mexico ongeziene natuurramp

Na herhaaldelijke pogingen van BP lijkt er dan een einde te komen aan de grote hoeveelheid olie die uit het lek van het gezonken boorplatform Deepwater Horizon in de Golf van Mexico stroomde. De olieramp heeft grote gevolgen voor de natuur en vormt een ongeziene natuurramp. Miljoenen liters olie zijn in de zee gekomen, en al meer dan 240 km van de zuidelijke kust van de VS is met olie besmeurd.

Door Daniëlle van Gils

De aanblik van de olie en teer op de kust van Louisiana en de met olie besmeurde vogels zijn de zichtbaarste gevolgen van het olielek. De invloed op dieren en planten langs de kust en in het water is enorm. Wetenschappers houden rekening met grote sterfte onder (zee)dieren. De exacte omvang van de ramp zal pas over maanden of jaren precies duidelijk worden.

Oliewolken onder water

De olie heeft niet alleen invloed op het leven boven op het water, maar ook op het leven onder water. BP heeft chemicaliën (Corexit) over de olie verspreid om te proberen de olie van de kust vandaan te houden. Hierdoor zijn onder water minstens 2 grote oliewolken ontstaan, waarvan één dieper in zee ligt dan het lek zelf. Deze wolken van ruwe aardolie kunnen verwoestende gevolgen hebben voor de biodiversiteit en de voedselketen. Wetenschappers zijn bang dat er diep in het water een grote "dode zone" ontstaat.

134 vogelsoorten, 445 vissoorten, 45 zoogdieren en 32 reptielen en kikvorsachtigen worden door de olie bedreigd

Naast de olie brengen ook deze chemicaliën schade aan het zeeleven. Plankton en (kleine) garnalen worden bedekt met deze giftige chemicaliën. Zij worden gegeten door grotere vissen, waardoor de chemicaliën in de voedselketen belanden. Als dat eenmaal gebeurt, zal niets aan de effecten kunnen ontsnappen. Koraalriffen, haaien, dolfijnen, zeeschilpadden,
vissen en duizenden schelpdieren worden in hun voortbestaan bedreigd.

Olie verstoort voortplanting dieren

Het tijdstip van het lek kan grote gevolgen hebben. Midden april tot midden juni is juist de tijd waarin (zee)dieren nestelen, zich voortplanten, uitkomen en migreren naar andere gebieden. De olie zal voornamelijk de jonge dieren treffen en kan daarmee soorten doen uitsterven. De blauwvintonijn bijvoorbeeld, die zich alleen in de Golf van Mexico voortplant.

Het is op dit moment nog onduidelijk wat er met de oliewolken onder water gebeurt. Het hangt grotendeels af van de stroming. Als de oliewolken eenmaal naar het oppervlak komen, kunnen ze maanden of jaren later na het lek nog op de kust belanden. Daarmee kan de olie een tweede golf van vernietiging veroorzaken.

Op de website van The New York Times staat een interactieve kaart met de verspreiding van de olie over zee, rond de Mississippi Delta en de zuidelijke kust van de VS.

07 juni 2010

Domein: biodiversiteit

Dit artikel van Change Magazine is door onze eigen redactie vervaardigd. Het is vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.