Van Sahel tot Waddenzee

Een snel stijgende temperatuur en schuivende klimaatgordels. De natuur maakt onderscheid tussen mobiele plant- en diersoorten en uitstervende achterblijvers. Biedt de Ecologische Hoofdstructuur uitkomst?

Door Marion de Boo

De snelheid waarmee de temperatuur stijgt is waarschijnlijk te hoog voor veel plant- en diersoorten om zich te kunnen aanpassen. ‘Als klimaatgordels gaan verschuiven, zullen sommige soorten meeverhuizen. Andere zijn
minder mobiel en kunnen niet verder ‘trekken’ door bebouwing, wegen, versnippering van het landschap of geologische barrières. Temperatuurverhoging en toenemende weersextremen zullen onze natuur nog gevoeliger
maken’, zegt de Wageningse hoogleraar landschapsecologie Paul Opdam, tevens verbonden aan Alterra en Habiforum. De vraag is of de Ecologische Hoofdstructuur moet worden uitgebreid, en zo ja, of die wel op tijd af is. Opdam: ‘Beleidsmakers zijn meer geïnteresseerd in goede, robuuste verbindingen tussen onderdelen van de Ecologische Hoofdstructuur om de trek van soorten door het landschap mogelijk te maken. Die vraag speelt ook in internationaal verband. De klimaatdiscussie heeft daarin een omslag gebracht. Voor de robuuste verbindingen is het huidig beleid dat er grond wordt aangekocht. Maar de vraag is of de Ecologische Hoofdstructuur inclusief de robuuste verbindingen climateproof zijn.

Lees verder Change Magazine nummer 4 - pagina 32