Extra geld voor natuur Caribisch Nederland

De eilanden Saba, St. Eustatius en Bonaire krijgen van de overheid 7,5 miljoen euro extra voor het opknappen van achterstallig onderhoud van de natuur. Het Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland 2013-2017 moet richting geven aan een gedegen beheer en duurzaam gebruik van de eilandnatuur.

Door Thijs Wentink

De eilanden van Caribisch Nederland kennen een grote biodiversiteit en herbergen honderden unieke en wereldwijd bedreigde soorten en ecosystemen. De natuur is er echter kwetsbaar en invasieve, uitheemse soorten en klimaatverandering zijn een concrete bedreiging.

Bedreigingen natuur en biodiversiteit

De ecosystemen in Caribisch Nederland variëren van dorre, door cactussen gedomineerde landschappen, droge boslanden en groenblijvende kalksteenvegetatie, tot tropische regenwouden en nevelwouden op het land, terwijl in de kustzone en omringende zeeën de mangrovegebieden, zeegrasbedden en koraalriffen een grote biodiversiteit herbergen.

Veeteelt, invasieve flora en fauna, erosie, visserij, vervuiling, stormen en duiken en snorkelen vormen de belangrijkste bedreigingen voor de natuurparken op de drie eilanden. Deze bedreigingen zijn in 2011 door de Dutch Caribbean Nature Alliance (DCNA) in kaart gebracht. Het Natuurbeleidsplan richt zich op beheersing van huidige en het voorkomen van nieuwe invasieve soorten, verbetering van de veerkracht van de ecosystemen zodat zij de gevolgen van klimaatverandering kunnen weerstaan, en op de verbinding tussen natuur en economie.

Natuur als bron voor economische ontwikkeling

De natuur op Saba, St. Eustatius en Bonaire is een van de belangrijkste bronnen voor economische ontwikkeling. De eilanden zijn economisch afhankelijk van hun koraalzandstranden, helder oceaanwater, koraalriffen, natuurlijke landschappen en natuurschoon; flora, variërend van cactussen tot orchideeën, en fauna, variërend van eeuwenoude koraalkolonies en fluorescerende sponzen tot kolibries en leguanen. De delicate natuur trekt bezoekers (en investeerders) van over de hele wereld.

Het Natuurbeleidsplan benadert natuur op de eilanden als integraal onderdeel van de maatschappij. Zorg voor de unieke ecosystemen is een voorwaarde voor duurzaam gebruik van de natuur. Alleen dan kunnen de eilandbewoners nu en in de toekomst blijven profiteren van de natuur als bron van welvaart.

Een goede afstemming en samenwerking tussen de verschillende partijen is een vereiste voor succes. Het door het ministerie van Economische Zaken uitgebrachte Natuurbeleidsplan is dan ook tot stand gekomen in samenwerking met DCNA, overige natuurorganisaties, parkbeheerders en het Openbaar lichaam van de eilanden. Ook het bedrijfsleven, onder andere de toeristische sector, is bij de totstandkoming ervan betrokken geweest.

Bekijk het Natuurbeleidsplan Caribisch Nederland 2013-2017 op de website van de Rijksoverheid.

29 april 2013

Foto: Christian Konig