Dossier Climategate en het IPCC-rapport

Onderzoek naar werkwijze IPCC

31 augustus 2010: Een onafhankelijke, internationale commissie heeft onderzoek gedaan naar de werkwijke van het IPCC. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek werden in augustus gepresenteerd.

Conclusies rapport IPCC blijven overeind

06 juli 2010: De belangrijkste conclusies uit het klimaatrapport van het IPCC (2007) blijven overeind. Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft geen fouten gevonden in de hoofdconclusies van de samenvatting over de mogelijke gevolgen van klimaatverandering.

Klimaat heeft een communicatieprobleem

10 maart 2010: Onderzoek naar het IPCC-rapport lijkt het imago van wetenschappers nog niet te herstellen. Diederik Samson (PvdA)en John Christy (mede hoofdauteur IPCC-rapport) stellen een wiki over klimaatverandering voor.

Klimaatwetenschapper Martin Parry over IPCC-rel

05 maart 2010: In een brief becommentarieert de toonaangevende Britse wetenschapper professor Martin Parry van het Grantham Instituut en Centrum voor Milieubeleid aan het Imperial College te London de hete hangijzers van de IPCC-rel.

Hoe erg is de klimaatrel?

22 februari 2010: Klimaatsceptici lijken de wind in de rug te hebben en voorvechters in de hoek te drukken. Een opeenstapeling van incidenten rond het IPCC en teleurstellende resultaten op de top in Kopenhagen doet de klimaatzaak op het eerste gezicht geen goed.

Yvo de Boer stopt, IPCC-baas Pachauri blijft

18 februari 2010: Yvo de Boer, klimaatchef van de Verenigde Naties, kondigde aan per 1 juli 2010 te zullen aftreden. Dat is vijf maanden voor de volgende VN klimaattop in Mexico. IPCC-baas Pachauri benadrukt dat hij geenzins van plan is op te stappen.

Britse milieuminister strijdt met klimaatsceptici

01 februari 2010: De Britse minister van milieu en energie Ed Miliband vreest dat de recente kritiek op klimaatonderzoekers leidt tot publieke weerstand tegen kennis over klimaatverandering. Dat is een zeer gevaarlijke ontwikkeling, zegt Miliband in The Observer.

Meer informatie

Open brief wetenschappers over de fouten in het IPCC-rapport

10 februari 2010: Naar aanleiding van fouten in het IPCC-klimaatrapport schrijven Nederlandse wetenschappers een open brief. Met de brief willen de wetenschappers het beeld bijstellen, vragen ze de discussie dichter bij de feiten te houden en geven ze handreikingen voor verbetering van het werk. Lees hier de open brief (pdf) (Met de rechtermuisknop kunt u het document als pdf opslaan)

"Climategate does not affect IPCC-conclusions"

Zo schrijft Rik Leemans, professor Environmental System Analysis aan de Wageningen Universiteit in een artikel op de website van de Wageningen Universiteit van 17 december 2009. "Valid science should be discussed and published in peer-reviewed literature. This guaranties transparency and thouroughness," zo stelt hij daarbij. "(...) With intervention climate denialists climate research became subject of political controversy."