Britse milieuminister bindt strijd aan met klimaatsceptici

De Britse minister van milieu en energie Ed Miliband vreest dat de recente kritiek op klimaatonderzoekers leidt tot publieke weerstand tegen kennis over klimaatverandering. Dat is een zeer gevaarlijke ontwikkeling, zegt Miliband in The Observer.

Door Maartje Smeets

De publieke steun is volgens Miliband ernstig ondermijnd door de als matig ervaren resultaten van de klimaattop in Kopenhagen. De onthullingen van afgelopen maand dat klimaatwetenschappers informatie over smeltende Himalayagletsjers hadden verdraaid waren koren op de molen van  sceptici. Het IPCC stelde dat gletsjers in de Himalaya waarschijnlijk in het jaar 2035 verdwenen zijn, terwijl dit 2350 moet zijn. Deze fout bleef met medeweten van IPCC- voorzitter Rajendra Pachauri overeind. 

Fouten opblazen

Miliband erkent dat IPCC fout zat, maar verklaart desondanks in The Observer de strijd te gaan aanbinden met critici die de door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde ontkennen, of die beweren dat het niet nodig is om CO2-emissies te verminderen. "Het is goed als alle verslagen over klimaatverandering kritisch worden bestudeerd. Maar als er dan ergens een fout opduikt, is het niet goed dat die wordt opgeblazen om de overweldigende kennis die er al is te ondermijnen.  We weten dat de CO2- concentraties in de atmosfeer de hoogste zijn in 6000 jaar. We weten dat er temperatuurverhogingen zijn gemeten en we weten dat er gemeten effecten zijn die aantonen dat we te maken hebben met door mensen veroorzaakte klimaatverandering."

Het Nederlandse ministerie van VROM steunt de uitspraken van de Britse collega van minister Cramer.  Woordvoerder Tino Wallaart: "Nederland werkt net als Groot Brittannië aan een ambitieus klimaat-programma. De fout die in het IPCC-rapport is gevonden is niet misselijk, maar verreweg het grootste deel van de drieduizend pagina's blijft recht overeind." Om zekerheid te garanderen over het IPCC-rapport heeft minister Cramer vorige week donderdag het Planbureau voor de Leefomgeving opdracht gegeven om de regionale hoofdstukken nog eens kritisch door te lopen op mogelijke fouten.
Tino Wallaart van VROM denkt niet dat klimaatverandering door de aanhoudende kritiek van de agenda zal verdwijnen. "Dat er zoveel over te doen is geeft juist aan dat klimaatverandering volop in de aandacht staat. Het is een goed teken dat er kritiek is is en bovendien is het  in het geval van het IPCC rapport terecht. We mogen nooit doof worden voor geluiden die ons niet bevallen."

Himalaygletsjer

Als publieke steun door de aanhoudende en aanzwellende kritiek van sceptici verdwijnt, wordt het voor beleidsmakers heel moeilijk om het probleem aan te pakken, denkt Miliband. "De sceptici komen in vele soorten en maten, maar wie het precies zijn is minder belangrijk dan wát ze zeggen. En wat ze zeggen is werkelijk een gevaar. Het is een groot risico als veel mensen die uitspraken serieus nemen." Hij roept op tot een grote, publieke bewustwordings-actie naar voorbeeld van de Make Poverty History-campagne.

Geschonden vertrouwen

Gestuntel door klimaatonderzoekers kan inderdaad invloed hebben op de publieke opinie, denkt de Amerikaanse Anthony Leiserowitz, directeur van het Yale Project on Climate Change. "Ondanks groeiend wetenschappelijk bewijs dat de klimaatverandering wereldwijd een ernstige impact zal hebben, blijft de publieke opinie in ieder geval in de VS in de andere richting evolueren. Mensen kregen te maken met een economische crisis die zorgde voor werkeloosheid, daling van de huizenprijzen en bezuinigingen. Klimaatverandering wordt al snel door andere onderwerpen als werkloosheid uit het nieuws gedrukt. Tegelijk zorgt berichtgeving over gestolen e-mails van klimaatwetenschappers en verdraaiing van feiten in rapporten ervoor dat het publieke vertrouwen in de klimaatwetenschap geschonden wordt."

Minder dan de helft van de volwassen Amerikanen zegt nog in te zitten over het klimaat, een daling van 13 procent ten opzichte van 2008. Het percentage Amerikanen dat gelooft in klimaatverandering daalt tot 57 procent. Nog eens 10 procent minder gelooft dat die verandering veroorzaakt wordt door menselijk handelen.  Vier op tien Amerikanen zeggen overtuigd te zijn dat er veel onenigheid is tussen wetenschappers over de vraag of de klimaatverandering werkelijkheid is. Amper 28 procent van de volwassen Amerikanen noemde klimaatverandering een topprioriteit en iets meer dan een derde vond het "belangrijk maar lager in prioriteit." De cijfers zijn afkomstig van een onderzoek in opdracht van het Yale Project on Climate Change en het George Mason University Center for Climate Change Communication.

Dat er door de aanhoudende en vaak terechte kritiek van klimaatsceptici geen bereidheid meer zou zijn om klimaatverandering tegen te gaan is niet waar, aldus de Tino Wallaart van VROM. "We moeten niet vergeten dat in Kopenhagen 192 landen bij elkaar zijn geweest om over het probleem te praten en er is geen regering die bestrijdt dat het nodig is om actie te ondernemen. De bereidheid tot actie is en blijft er."

1 februari 2010

De artikelen van Change Magazine worden door onze eigen redactie vervaardigd. Ze zijn vrij te gebruiken, gaarne met bronvermelding. U kunt zich ook gratis abonneren op Change Magazine. Het volgende nummer ontvangt u zonder kosten in de brievenbus.

Domein: Klimaatonderzoek

Zoekwoorden: Klimaat, IPCC, Cramer, CO2, Kopenhagen, sceptici, kritiek, rapport