Onderzoek naar werkwijze IPCC

Een onafhankelijke, internationale commissie van de Inter- Academy Council heeft onderzoek gedaan naar de werkwijze van het IPCC. De conclusies en aanbevelingen van het onderzoek werden gisteren gepresenteerd.

De belangrijkste bevinding daaruit is dat het IPCC traag en inadequaat op de ontdekking van fouten in het rapport heeft gereageerd. De commissie onderzocht de werkwijze na groeiende kritiek op het klimaatpanel. De kern van het IPCC-rapport blijft overeind.

Aanbevelingen

In het onderzoek staan ook aanbevelingen voor het IPCC voor een volgend klimaatrapport. De belangrijkste aanbevelingen:

  • zorgvuldiger werken, volgens bestaande regels
  • conclusies beter onderbouwen
  • eventuele fouten ruimhartiger toegeven

De klimaatdiscussie is internationaal erg belangrijk geworden waardoor "wetenschappers en onderzoekers niet in een ivoren toren kunnen blijven zitten", aldus Bram Schilham, klimaatdeskundige van de NOS.

Louise Fresco is een van de onderzoekers van deze onafhankelijke commissie. "De belangrijkste conclusie is dat het IPCC op zich heel goed de internationale gemeenschap heeft gediend, maar dat er een aantal aanpassingen moeten komen in hun procedures en in hun beheerstructuur, om te zorgen dat ze zorgvuldiger omgaan met gegevens, met name met de gegevens waar we nog niet zo zeker over zijn", vertelt ze in een interview met het NOS.

Voor 2013 ligt het volgende klimaatrapport op stapel, waarbij de wetenschap opnieuw kijkt naar de stand van zaken rondom klimaatverandering.

Video NOS

31 augustus 2010