Kabinet wil extra kolencentrales sluiten

Het kabinet had afgesproken voor 2020 vijf kolencentrales te sluiten. Het bekijkt nu de mogelijkheden voor het sluiten van twee extra centrales. Een stap in de goede richting om de CO2-uitstoot terug te dringen, maar milieuorganisaties vinden het niet genoeg. Alle kolencentrales moeten dicht.

Door Malou ten Have

Sharon Dijksma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, zegt tegen de NOS alleen nog te bekijken wat de sluiting van extra kolencentrales in de weg staat. ‘’We willen de centrales sluiten, maar we moeten rekening houden met de vraag of er genoeg energie geleverd kan worden aan huishoudens, en wat sluiting voor juridische problematiek oplevert’’, legt Dijksma uit. Nederland wil op de lange termijn niet meer afhankelijk moeten zijn van kolen, maar de vraag is hoe de energietransitie aan te pakken en in welk tempo. Rekening wordt hierbij gehouden met leveringszekerheid van energie en de betaalbaarheid voor de Nederlandse burger. De drie nieuwste centrales mogen in de toekomst nog openblijven, maar moeten aan de slag met CO2 opslag en restwarmte aanbieden aan tuinders en industrie.

Zeven van de tien centrales dicht, is dit genoeg?

Volgens Greenpeace is dit niet genoeg en moeten alle kollencentrales sluiten. Met het sluiten van twee extra kolencentrales komen we nog steeds niet aan de doelstellingen om in 2020 25% minder CO2 uit te stoten. Greenpeace stelt, op basis van onderzoek van Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), dat bij sluiting van alle kolencentrales het licht gewoon blijft branden en de energierekening per huishouden slecht 88 cent per maand omhoog gaat. Marjan Minnesma, directrice van stichting Urgenda, zegt ook dat de sluiting van de twee extra centrales niet genoeg is om de doelstellingen te halen. Maar het is wel een stap in de goede richting. ‘’We hebben dan nog drie hele grote kolencentrales, die zullen ook dicht moeten’’, zegt Minnesma. ‘’En we zullen veel energie moeten besparen, dat kan ook.’’

Sluiten alle kolencentrales levert miljarden euro’s op

In opdracht van Natuur & Milieu heeft SEO onderzoek gedaan naar de maatschappelijke kosten en baten van het vroegtijdig sluiten van alle Nederlandse kolencentrales. Het vermijden van gezondheids- en klimaatrisico’s levert de staat 8 tot 10 miljard euro op. Hiervan worden winstverlies voor eigenaren van kolencentrales en een lichte stijging van de energieprijs afgetrokken, dit resulteert in een nettowinst van 3,6 tot 4,7 miljard euro.


Infographic 'Maatschappelijke kosten en baten bij sluiting alle Nederlandse kolencentrales' Natuur&Milieu

4 mei 2016

Bronnen

  • Weinig voorbehoud over sluiting twee extra kolencentrales. NOS
  • Sluiten kolencentrales levert Nederland bijna 5 miljard euro op. Natuur & Milieu
  • Alle kolencentrales uit. Greenpeace

Albeelding: Andrew Hart Flickr