Dutch Marine Energy Centre

Publiek private samenwerking geeft boost aan energie uit water sector

Binnen het op eind juni opgerichte Dutch Marine Energy Centre (DMEC) werken kennisinstellingen en bedrijven samen om energie uit de kracht van water groot te maken. Met DMEC plaatst Nederland zich vooraan in de wereld van duurzaam geproduceerde mariene energie. Het geeft een impuls aan het bedrijfsleven en is essentieel voor de energietransitie. DMEC biedt de kansen!

Door onze redactie

Doel van DMEC is om mariene energie (zie kader 1) technologieën vanuit het MKB sneller op de markt te brengen. Het geeft een positieve impuls aan het Nederlandse bedrijfsleven, en draagt in grote mate bij aan de transitie naar schone energie en het behalen van klimaatdoelstellingen. Met mariene energie kunnen wij wereldwijd ruim tien procent bijdragen aan verduurzaming van de totale energievraag. DMEC zet de innovatieve thuismarkt in de vitrine en biedt grote kansen om Nederlandse kennis en technologieën internationaal onder de aandacht te brengen en de export erin te bevorderen.

Topsectoren komen samen

Jack van der Hoek, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland met o.a. de portefeuille duurzaamheid zei tijdens de lancering op 22 juni dat we voor de energietransitie moeten kijken naar een zo breed mogelijk spectrum van alternatieven. ''Mariene energie hoort daar zeker bij.'' Hij voegde daaraan toe dat de topsectoren water en energie samenkomen. ''Dat is het mooie van het Dutch Marine Energy Centre.''

Mariene energie

Mariene energie kent vele vormen, zoals getijdenenergie, golfenergie, energie uit zoet-zout gradiënten en uit thermische verschillen in het water. Bij getijdenenergie wordt elektriciteit opgewekt uit waterstroming en zeespiegelverschillen tussen hoog- en laagtij. Getijden zijn er altijd en vormen dus een betrouwbare mariene energiebron. Getijden zijn het sterkst in kustgebieden en gebieden ver van de evenaar. Nederland is daarom een geschikte locatie voor getijdenenergie. Ook kan er energie opgewekt worden uit zoet-zout gradiënten in de gebieden waar deze twee samen komen. Zoals bij het IJsselmeer, waar de Afsluitdijk dient ter bescherming en tegelijkertijd energie opwekt. Maar ook golven bezitten veel energie wat omgezet kan worden in elektriciteit. Hoe hoger de golven, hoe meer energie. Verder kan een temperatuurverschil tussen het oppervlaktewater en dieper gelegen water een bron vormen voor mariene energie.

De krachten bundelen

DMEC is een samenwerkingsverband van kennisinstellingen, testfaciliteiten, netwerkorganisaties en middelgrote en kleine bedrijven op het gebied van energiewinning uit water. Op het moment is DMEC een project dat sinds de start getrokken wordt door zestien uiteenlopende partners. In de toekomst beoogt DMEC over te gaan in een zelfvoorzienende organisatie, waarvan de exacte vorm tijdens de loop van het project verder wordt bepaald. Financiering komt vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), het programma Kansen voor West II en de provincie Noord-Holland.''Iedereen en elk bedrijf die op dit vlak actief is of wil zijn, is welkom om zich aan te sluiten bij DME'', stelt Wim Kloezen, voorzitter van de stuurgroep van DMEC.

Kloezen: ''De toegevoegde waarde van DMEC is de verbeterde toegang tot kennis. DMEC maakt het eenvoudiger om door het oerwoud van regelgevingen en financiering te komen – en is partner in financieringsaanvragen'' Kennisdeling is kernwoord.''Niet alleen in Nederland, maar zeker ook internationaal.'' Iedere MKB’er is naast het ontwikkelen van nieuwe technologieën ook bezig met het maken van een financieringsstrategie. ''Ook dat is kennis'', zegt Kloezen.

Vraag aangestuurd onderzoek

Een belangrijke activiteit van het Dutch Marine Energy Centre is door de vraag aangestuurd onderzoek. Kern hiervoor is een nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven (MKB) en kennisinstellingen. Doel is het ontwikkelen van zes innovatie producttechnologieën en vier tools die de implementatie van deze producten kunnen versnellen. Voor onderzoeksinstituten ligt het delen van kennis vaak gevoelig, toch zijn er acht kennisinstellingen bij DMEC betrokken. ''Het delen van kennis levert ook inkomsten op'', verklaart Luca van Duren van Deltares.''Een paar jaar geleden hebben wij onze modelsystemen ‘open-source’ gemaakt. Hoewel we de modellen zelf niet meer kunnen verkopen, heeft deze stap extra projecten opgeleverd. En krijgen we meer kennis door de bijdragen van andere''.

Bij de lancering was ook de financiële sector vertegenwoordigd. Dorine Putman betrokken bij het Greenfunds van de ASN Bank gaf heldere inzichten in de mogelijkheid duurzame initiatieven te financieren. Zij vertelde dat het mogelijk is om met een project of technologie bij een groenprojectenfonds aan te kloppen voor eigen vermogen. Mits het duidelijk is hoeveel het in de toekomst op zal leveren,''en als alle lastige vragen van mogelijke investeerders beantwoord kunnen worde''. Geld is een cruciale factor om de mariene energiesector groot te maken. Gerard Manshanden van Fishflow Innovations benoemt geld als een remmende factor. ''Elk jaar ontwikkelen we wel een nieuwe innovatie of technologie, maar vraag is waar het geld vandaan moet komen.''

Interactief platform voor een sterk netwerk

Het online DMEC platform biedt betere toegang tot kennis en testfaciliteiten, exploreert (nieuwe internationale) afzetmarkten en genereert toegang tot financieringsmogelijkheden. Op dutchmarineenergy.com kunt u zich aanmelden om samenwerkingspartijen te vinden, kennis op te doen en op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen en marktkansen in de sector. Het platform bundelt bestaande krachten en nodigt andere partijen uit deel te nemen.

Meer informatie:
office@dutchmarineenergy.com

Foto bovenaan: Tocardo
Foto tekst: Lanceringsevenement DMEC 22 juni - Fotéjo | Ted Jansen

27 juni 2016