Anticiperen op extreem weer met nieuwe technieken

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar slecht en extreem weer

Een flinke bui of windhoos hoeft niet schadelijk te zijn. Problemen kunnen echter ontstaan als verschillende typen slecht weer tegelijkertijd plaats vinden. Nieuwe modellen en technieken maken het mogelijk om te anticiperen op dit soort situaties.

Dit artikel komt uit het boek ‘Toekomstig Klimaat’ van Kennis voor Klimaat en is speciaal bewerkt voor ChangeMagazine.nl. Kennis voor Klimaat heeft eind 2014 haar poorten gesloten. In negen boeken is een dwarsdoorsnede van alle kennis en ervaring die in de afgelopen jaren zijn opgedaan, weergegeven. In het boek over het thema Klimaatprojecties is het hele artikel te lezen. De boeken zijn digitaal te lezen op www.kennisvoorklimaat.nl/oogst

De Maeslantkering sluit als er een gevaarlijke stormvloed op zee is. Maar wat als er tegelijkertijd hoog water op de Rijn is door langdurige regen in het stroomgebied? De kering moet dan open blijven om het water naar zee te kunnen afvoeren. De kans dat deze situatie zich voor doet, is vier keer zo groot als eerder gedacht. Jos van Alphen, adviseur strategie en kennis van de Deltacommissaris: “Future Weather laat zien dat zeer slecht weer vaker zal voorkomen in meer variaties en met meer intensiteit. In het Deltaprogramma leggen we die kennis naast zaken als zeespiegelstijging, hogere rivierafvoeren en toenemende droogte op de hogere zandgronden. Met onze partners in de regio zoeken we naar flexibele oplossingen die we kunnen aanpassen aan hoe het klimaat verandert, zoals waterbergingen en kustversterkingen met zand.”

Er bestond nog niet veel kennis over hoe de samenloop van slechte weersomstandigheden door klimaatverandering verandert. Wilco Hazeleger van het KNMI: “Vaak ligt de nadruk op een extreem als gevolg van één weertype. Terwijl samenvallende fenomenen, die op zichzelf niet extreem zijn, wel degelijk ook gevaarlijk kunnen zijn.” Een voorbeeld hiervan was de noordwesterstorm voorafgegaan door vele dagen regen in januari 2012. Dit leidde tot grote wateroverlast Noorderzijlvest.

Jos van Alphen: “Vanuit het Deltaprogramma houden we nu al rekening met de situatie over honderd jaar. Duidelijk is dat een combinatie van extremen dan vaker voor kan komen. Rijkswaterstaat, de waterschappen en het Deltaprogramma zijn samen gaan kijken hoe een samenloop als in Noorderzijlvest in de toekomst op te vangen is. Als deze weerssituatie zich weer aandient, weten we wat ons te doen staat.”

17 februari 2015

Foto: Peter Mackey