Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar verdichting in steden

Bouwen in en rondom steden: verdichten beter dan uitbreiden

De regio Haaglanden liet kwetsbaarheidskaarten maken voor uitbreiding van het stedelijk gebied. Het is beter om te bouwen op open plekken in de stad, dan uit te breiden met nieuwe wijken in het buitengebied.

Dit artikel komt uit het boek ‘Instrumenten voor klimaatbeleid’ van Kennis voor Klimaat en is speciaal bewerkt voor ChangeMagazine.nl. Kennis voor Klimaat heeft eind 2014 haar poorten gesloten. In negen boeken is een dwarsdoorsnede van alle kennis en ervaring die in de afgelopen jaren zijn opgedaan, weergegeven. In het boek over het thema Beleidsondersteunende instrumenten is het hele artikel te lezen. De boeken zijn digitaal te lezen op www.kennisvoorklimaat.nl/oogst

De hittekaart van de regio Haaglanden is gekoppeld aan twee ruimtelijke scenario’s: uitbreiding van de stad door er nieuwe wijken aan te plakken, of meer bouwen op open plekken in de stad (verdichting). Projectleider Arno Lammers van stadsgewest Haaglanden: “Uitbreiding van de stad, ten koste van de groene omgeving, vergroot de oppervlakte van het hitte-eiland: de stad warmt meer op dan de omgeving en koelt, ook ’s nachts, veel minder af. Het ingezette beleid van Haaglanden om grote groene gebieden open te houden, is dus de goede weg.”

Het probleem met verdichting is dat er binnen de stadsgrenzen minder ruimte over blijft voor verkoelend water, groen en verfrissende wind. Meer bomen en kleine waterpartijen tussen de bestaande gebouwen en het aan elkaar knopen van bestaand groen en water helpen om het hitte-eilandeffect tegen te gaan. Herbestemming van bestaande gebouwen voorkomt dat er meer nieuwbouw nodig is, die ten koste gaat van open ruimte. Haaglanden heeft de informatie van de kwetsbaarheidskaarten gebruikt voor de Ruimtelijke Adaptatiestrategie.

Copyright Kennis voor Klimaat. Dit artikel is niet vrij over te nemen. Foto Anneke Hymmen