Rem de golf

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar remmen van golven

Superstormen met zware wind zorgen voor nietsontziende golven. Dit consortium onderzocht op verschillende locaties hoe de golven te remmen zijn voor ze dijken bereiken.

Dit artikel komt uit het boek ‘Klimaat en overstromingen’ van Kennis voor Klimaat en is speciaal bewerkt voor ChangeMagazine.nl. Kennis voor Klimaat heeft eind 2014 haar poorten gesloten. In negen boeken is een dwarsdoorsnede van alle kennis en ervaring die in de afgelopen jaren zijn opgedaan, weergegeven. In het boek over het thema waterveiligheid is het hele artikel te lezen. De boeken zijn digitaal te lezen op www.kennisvoorklimaat.nl/oogst

Kwelders en grienden zijn natuurlijke buffers die zee- en rivierdijken beschermen tegen heftige golven. Deze buffers dreigen te verdwijnen door zeespiegelstijging, bodemdaling en steeds heftiger of vaker voorkomende stormen. Ook de richting en de duur van stormen kunnen wijzigen door klimaatverandering wat een bedreiging is voor de bestaande buffers.

Onderzoek van Kennis voor Klimaat leidde tot een aantal voorbeelden waar bescherming van de dijken samen gaat met het vormen van nieuwe natuur of recreatiegebieden. Uitbreiding van kwelders en grienden zorgt dat dijken minder hoog hoeven te zijn en een minder harde bekleding nodig hebben; het levert een aantrekkelijke kostenbesparing op in aanpassing en beheer van de dijken. In het Duitse deel van de Waddenzee is succesvol geëxperimenteerd met deze vorm van dijkbescherming. Kennis voor Klimaat onderzocht manieren om in Nederland zulke natuurlijke golfdempers uit te breiden en te behouden.

In de praktijk

Uitbreiding van kwelders en grienden levert een grotere natuurlijke zone op tussen zee en land. Dergelijke gebieden zijn te gebruiken voor (nieuwe) vormen van zilte landbouw, visteelt, natuurontwikkeling, recreatie en toerisme. Daarvan kan de hele streek profiteren.

Beeld boven: in het Zeeuws-Vlaamse Perkpolder zijn plannen gemaakt voor een terp buiten de dijk. Doel is nieuwe natuur te creëren die heftige golven remt voor deze de terp bereikt. Op de terp komt een dorp en luxe hotel met jachthaven.

Copyright Kennis voor Klimaat. Dit artikel is niet vrij over te nemen. Foto Buro Lubbers