Verborgen wateropslag in oude kreekruggen

Onderzoek van Kennis voor Klimaat naar wateropslag in kreekruggen

Eeuwenoude kreekruggen in het polderlandschap blijkenveelbelovende opslagplaatsen van zoet water. In de Zuidwestelijke Delta worden technieken getest die extra water voor beregening leveren om droogte en zoutschade te beperken.

Dit artikel komt uit het boek ‘Klimaat en zoet water’ van Kennis voor Klimaat en is speciaal bewerkt voor ChangeMagazine.nl. Kennis voor Klimaat heeft eind 2014 haar poorten gesloten. In negen boeken is een dwarsdoorsnede van alle kennis en ervaring die in de afgelopen jaren zijn opgedaan, weergegeven. In het boek over het thema Zoetwatervoorziening en waterkwaliteit is het hele artikel te lezen. De boeken zijn digitaal te lezen op www.kennisvoorklimaat.nl/oogst

Boeren in de kustgebieden van Nederland kampen vooral in de zomer met een tekort aan zoet water, dat kan leiden tot droogte- en zoutschade aan gewassen. En dat terwijl er in de winter juist vaak een overschot aan zoet water is. Onderzoeker Pieter Pauw van Deltares: “Eén van de technieken die we gebruiken om het kostbare zoete water in de winter te bergen, is peilgestuurde drainage onder kreekruggen. Het doel van dit systeem is de grondwaterstand onder de kreekrug zo hoog mogelijk te houden, vooral in de winter. Hierdoor neemt de omvang van de zoetwaterbel toe.”

De onderzoekers testten het peilgestuurde drainagesysteem bij Serooskerke op Walcheren. “De resultaten beloven veel voor de toekomst”, zegt Pauw. “Ondanks onze berekeningen hadden we van tevoren niet durven dromen dat we zo veel extra water konden opslaan voor tijden van schaarste. In het veld is de situatie namelijk altijd anders dan je verwachtingen.” Gemeenten, provincies en waterschappen brachten expertise over het gebied in, regelden vergunningen en verzorgden kleine waterhuishoudkundige maatregelen om het project mogelijk te maken.

Betaalbaar

Het principe van de peilgestuurde drainage heeft als bijkomend voordeel dat het systeem weinig energie kost. Boeren hoeven bovendien geen hectares op te offeren voor waterbassins. In een mogelijk vervolg van het onderzoek wordt verder aan de kosten van boeren gerekend om dit systeem in de zetten. Pauw: “Belangrijk is dat het systeem voor boeren betaalbaar blijft. Zo kan dit project ook bijdragen aan de economische vooruitgang van landbouwgebieden.”

17 februari 2015

Graphic: Zinnebeeld