Afvoercontrole over piekbuien

Sinds een paar jaar is er een toenemende vraag naar klimaatgerelateerde oplossingen, zegt Ad van t Zelfde, innovatiemanager bij BAM. Het bedrijf ontwikkelt klimaatgerelateerde producten als 'dijkdeuvels', golfbrekers en piekwaterafvoer onder geluidsreducerende wegen.

In woonwijken waar grote delen van het oppervlak verhard is, kunnen piekbuien (die in Nederland nu al steeds vaker voorkomen) ervoor zorgen dat de riolering de afvoer niet meer aankan. Extra ruimte is nodig om dat water op te vangen. Daarvoor bedacht BAM het SouterRain: holle ruimten in de wegconstructie van geluidsreducerende wegen kunnen met aanpassingen goed dienen als wateropslag voor piekafvoer in woonwijken. Van t Zelfde: Het SouterRain systeem zorgt dat na een piekbui het water gecontroleerd afgevoerd wordt. De combinatie van functies in wegconstructies leidt daarnaast tot een efficiënter ruimtegebruik.

Het bedrijf onderzoekt ook mogelijkheden om dijken te verhogen en/of te versterken. Een daarvan is de Box-Barrier: Voor een prijsvraag van hoogheemraadschap Delfland hebben we met partners bakken ontworpen die je op een dijk kunt zetten en met water kunt vullen. De bakken zijn eenvoudig te plaatsen en kunnen circa tachtig centimeter water tegenhouden. Ook hebben we dijkdeuvels ontwikkeld, die verbinden dijken met de onderliggende grond en voorkomen dijkverschuivingen. Een ander nieuw dijk-product is al ingezet op de havendam van IJmuiden: het X-bloc, een element om golfbrekers te bouwen gemaakt van C-fix (een materiaal van gebonden koolstof, zie foto, bron: www.xbloc.com)

Meer informatie:
Ad van 't Zelfde: A.vantzelfde[at]baminfraconsult.nl

20 augustus 2009

Domein: Duurzaam gebouwde omgeving

Zoekwoorden: Adaptatie, klimaatverandering