"Creëer meer ruimte voor duurzaam bouwen"

"Creëer meer ruimte voor burgerinitiatieven en duurzame bouwactiviteiten." Dat is een van de aanbevelingen van de Dutch Green Building Council voor de partijprogramma's van de landelijke politieke partijen. Daarnaast pleiten ze voor fiscale vergroening en het aanpakken van de leegstand in Nederland.

De Dutch Green Building Council (DGBC), een ofhankelijke organisatie die streeft naar verduurzaming van de gebouwde omgeving, formuleert 3 aandachtsgebieden voor verduurzaming. Deze drie aanbevelingen zijn in een brief naar programma-makers van de grootste politieke partijen gestuurd.

Burgerinitiatieven en duurzame bouwactiviteit

Zo pleit DGCB voor regelgeving die aansluit bij de vraag naar meer duurzaamheid en flexibiliteit van functies binnen een gebouw en in een gebied. Daarnaast is regelgeving voor energieopwekking belangrijk. Veel initiatieven van burgers om te verduurzamen stranden nu, schrijft DGCB, door complexe regelingen. Salderen voor de meter zou mogelijk moeten zijn, en voor nieuwbouw zou een minimale eis voor lokale duurzame energieopwekking moeten worden ingesteld.

Fiscale vergroening en aanpakken leegstand

Ook vraagt DGCB aandacht voor de energiekosten van een woning. "Het verduurzamen van de bestaande woningen moet in een versnelling komen." Het fiscaal stimuleren van verduurzaming kan daarbij helpen, bijvoorbeeld door een koppeling tussen energielabel en OZB, beloning van duurzaamheid via de hypotheekrente-aftrek of minder BTW voor duurzame oplossingen.

Bij het aanpakken van de leegstand pleit DGCB voor een regierol van de overheid. De leegstand heeft effect op de dekkingsgraad van pensioenfondsen die in de vastgoed zitten en het zet een rem op vernieuwing in de bouwsector volgens DGCB. Daarvoor zou er meer flexibiliteit in de bestemming moeten komen, moet bestaand vastgoed worden herontwikkeld en nieuwbouw worden gecombineerd met duurzame sloop.