Energiezuinige woningen: verleid consumenten financieel

Bij investeringen in energiezuinige woningen worden consumenten vooral verleid door financieel gewin. De bereidheid van consumenten om extra te betalen voor een energiezuinige nieuwbouwwoningen is niet groot. Ze blijken bereid er meer voor te betalen als de energiebesparing op lange termijn voordeel oplevert. Dit blijkt uit onderzoek van Bouwfonds Ontwikkeling onder consumenten naar markt- en prijsacceptatie van energiezuinige nieuwbouwwoningen.

"Als er iets is waarmee nieuwbouw zich kan onderscheiden van de bestaande woningvoorraad, dan is dat het energiegebruik en de energierekening. We moeten het energievraagstuk dan ook niet benaderen vanuit milieu en klimaat, maar kiezen voor juist die woonlasten-benadering: een langdurig financieel voordeel voor mensen omwille van het milieu", legt Bas van de Griendt, milieumanager bij het Bouwfonds Ontwikkeling uit.

Er is vooral een groot gebrek aan kennis over energiezuinigheid onder consumenten, wat meespeelt in hun gedrag. In het onderzoek onthielden respondenten zich van een mening op een groot aantal stellingen. Van de Griendt: "De communicatie dient primair te gaan over de woning als geheel en niet of veel minder over afzonderlijke energiesystemen. Energiezuinigheid moet in de beleving van consumenten een voorwaarde worden bij de aankoop van een (nieuwbouw)woning. Consumenten die goed geïnformeerd over de mogelijkheden van energiebesparing zijn, tonen grote belangstelling voor innovatieve energiesystemen en zijn bereid er meer voor te betalen.

Naast een verbetering van de communicatie zijn er ook kansen voor schaalvergroting van nieuwe technieken, zoals de warmtepomp en zonnecellen. De warmtepomp met bodemwisselaar wordt door de respondenten het meest aangewezen als goed product, te danken aan het verhoogde comfort door vloerverwarming en koeling. Zonnecellen zijn populair door de uitstraling ervan en de bekendheid ermee. Daarbij moeten woningen zijn voorbereid op de ontwikkelingen in de toekomst. Van de Griendt: "Niet onbelangrijk: we moeten ook meer ruimte geven aan de juiste financieringen; ruimere hypotheken voor energiezuinige woningen. Hiervoor is Bouwfonds in een vergevorderd stadium van ontwikkeling."

Over Bouwfonds Ontwikkeling

Bouwfonds Ontwikkeling is al meer dan 60 jaar actief en is één van de grootste gebiedsontwikkelaars van Europa. Bouwfonds richt zich op de ontwikkeling van integrale woongebieden en kleinschalig commercieel vastgoed. Met zijn concepten en gebiedsontwikkelingen streeft Bouwfonds Ontwikkeling naar een optimaal rendement op het gebied van wonen, comfort en duurzaamheid.

03 juni 2010