'Hoe richten we een klimaatbestendige stad in de praktijk in?'

Hoe brengen we kennis van klimaatverandering naar de stad? Hoe kunnen gemeenten ideeën en inzichten omzetten in concrete uitvoering? De Hogeschool van Amsterdam gaat bij het onderzoeksproject ‘De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk’ met een consortium van partijen naar de antwoorden op klimaatvragen van gemeenten op zoek.
  

De ruimtelijke inrichting van steden en bouwwijzen houden vaak geen rekening met extreem weer, en de daarbij komende overlast, schade en hoge kosten. Vanuit diverse kennisinstellingen en programma’s, waaronder Kennis voor Klimaat, is onderzoek gedaan naar de gevolgen van klimaatverandering voor steden. Ook is er steeds meer bekend over klimaatbestendig bouwen. Daarnaast moet uiterlijk in 2020 klimaatbestendig inrichten onderdeel zijn van beleid en handelen van overheden, zoals de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie van het Deltaprogramma weergeeft.

Maar hoe brengen we de kennis in de praktijk? Hoe komt het van wetenschap naar concrete uitvoeringsplannen? Van professionals bij gemeenten wordt verwacht dat ze voorgenoemde ambitie, ideeën en inzichten uit kennis omzetten in plannen voor de stad. Ook spaart het later geld uit als klimaatadaptatie nu bij beleidsplannen en inrichting van de stad wordt meegenomen.

Om gemeenten te helpen openstaande vragen te beantwoorden, heeft de Hogeschool van Amsterdam het onderzoeksproject ‘De klimaatbestendige stad, inrichting in de praktijk’ opgezet. Onder leiding van de HvA werkt een consortium van gemeenten, waterschap en de Hanze Hogeschool Groningen aan het vergroten van kennis over regen- en hittebestendig inrichten van het stedelijk gebied. Het team gaat bij lokale situaties een klimaatbestendige en een niet-klimaatbestendige inrichting vergelijken. Het onderzoek moet resulteren in betere informatie over lokale inrichtingsmogelijkheden, welk effect deze hebben op regen- en hittebestendigheid, en de kosten en baten daarvan.

Contactgegevens onderzoeksteam Hogeschool van Amsterdam
Lisette Klok
Email:e.j.klok@hva.nl
Telefoon: 06 211 57673

Wiebe Bakker
Email: w.j.bakker@hva.nl

02 april 2015

Bron: nieuwsbericht Hogeschool van Amsterdam